POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Czy chcesz, żeby powstała trasa tramwajowa na os. Kopernika? Wypełnij ankietę! Opinie można zgłaszać do 27 grudnia

21 grudzień 2016 |

Tagi:

info

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest  projekt koncepcji trasy tramwajowej na os. Kopernika. Konsultacje potrwają do 27 grudnia 2016r. - do tego dnia można wypełnić ankietę transportową oraz wyrazić swoją opinię na temat planowanej trasy. Zachęcamy do zgłaszania uwag na stronie www.projektcopernicus.pl.

 

W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014 – 2025 osiedle Kopernika zostało uznane za jeden z ważniejszych generatorów ruchu na obszarze miasta, natomiast budowa trasy tramwajowej została uznana za istotną z powodu zwiększenia dostępności tramwaju na tym obszarze.

 

Aktualnie, obszar objęty przedmiotem konsultacji obsługiwany jest komunikacją autobusową. Przez osiedle Kopernika przejeżdża 6 linii autobusowych dziennych nr: 45, 50, 64, 69, 79, 91. Dodatkowo, ulicą Taczanowskiego kursują autobusy linii nr 63, a ulicą Arciszewskiego - linii nr 82 i 93. W pewnym oddaleniu, na ulicy Grunwaldzkiej, przebiega trasa tramwajowa – z uwagi na położenie nie obsługuje ona bezpośrednio osiedla, a dotarcie na przystanek wymaga pokonania od 500 m do nawet 1500 m drogi pieszej lub dojazdu autobusem, przy czym przesiadki na żadnym węźle krzyżującym ruch autobusowy z tramwajowym nie są zorganizowane w systemie „drzwi w drzwi” (co powoduje, że atrakcyjność komunikacji miejskiej znacząco spada.

 

Przebieg trasy tramwajowej do osiedla Kopernika został wyznaczony przez obszar gęstej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulic: Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej.

 

Celem planowanych konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o opracowywanym dokumencie oraz zawartej w nim wizji, jak również pozyskanie przez Miasto Poznań opinii, umożliwiających ewentualną modyfikację zapisów projektu koncepcji.

 

Konsultacje społeczne trwają od 6 do 27 grudnia 2016r. W tym terminie będzie można wypełnić ankietę transportową oraz wyrazić swoją opinię na temat trasy tramwajowej na osiedle Kopernika.

 

Zapoznać się z projektem, wizualizacjami, wypełnić ankietę oraz wyrazić swoją opinię można na specjalnej stronie internetowej: http://www.projektcopernicus.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, w szczególności mieszkańców Osiedla Grunwald Południe.

 

 

Więcej informacji: http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-koncepcji-trasy-tramwajowej-na-os-kopernika-projekt-copernicus,p,15574,36288.html

http://www.projektcopernicus.pl/