POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Od 1 lipca bezpłatne przejazdy dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

30 czerwiec 2016 |

Tagi: ,

info

1 lipca wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Poznania, zgodnie z którą osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych lub działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych mogą korzystać z transportu zbiorowego na liniach organizowanych przez ZTM za darmo.

 

Radni - doceniając szczególne zasługi tych obywateli dla Rzeczypospolitej Polskiej -  przyznali działaczom opozycji oraz osobom represjonowanym uprawnienie do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym w Aglomeracji Poznańskiej (strefa A+B+C).

 

Uprawnienie przysługuje na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

Informację o uprawnieniu można także zapisać na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji.