POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Raport ze sprzedaży biletów ZTM: wrzesień-październik 2016

20 styczeń 2017 |

Tagi: , ,

bilety30

Rekord wartości doładowań tPortmonetki na karcie PEKA oraz trzeci najlepszy w historii wynik w całkowitej wartości sprzedaży biletów. Tak najkrócej można podsumować październik w dystrybucji biletów Zarządu Transportu Miejskiego. Ze szczegółowymi danymi można się zapoznać tutaj: STATYSTYKA WRZESIEŃ 2016 i STATYSTYKA PAŹDZIERNIK 2016.

 

Wrzesień i październik tradycyjnie należą do miesięcy z największą wartością sprzedaży w transporcie publicznym. Nie inaczej było także w bieżącym roku. We wrześniu klienci Zarządu Transportu Miejskiego kupili bilety o wartości blisko 17 mln zł, co w porównaniu do roku 2015 stanowi spadek o 3,15 proc. Natomiast w październiku kwota sprzedaży zamknęła się sumą 19,4 mln zł, czyli nieznacznie (-0,11 proc.) niższą, niż w październiku 2015r. Warto jednak zaznaczyć, że tegoroczny wynik był trzecim rekordowym od 2012r. w historii sprzedaży biletów. Jednocześnie w ciągu dziesięciu miesięcy 2016r. wartość sprzedaży osiągnęła kwotę 153,6 mln zł, czyli o 2,3 proc. mniejszą, niż w analogicznym okresie roku 2015 (157,2 mln zł). Wpływ na wynik sprzedażowy z pewnością ma cieszący się dużym powodzeniem Bilet Seniora oraz korzystne opłaty z tPortmonetki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilety długookresowe

Zdecydowanie największy udział w łącznej wartości sprzedaży miały w październiku bilety długookresowe (56,4 proc.), wśród których największą popularnością cieszyły się bilety o okresie obowiązywania od 14 do 30 dni. Stanowiły one 54,6 proc. sprzedaży biletów o długim okresie obowiązywania i ok. 31 proc. całości wartości sprzedaży. Jednocześnie ten typ biletów cieszył się o ponad 7-proc. mniejszym powodzeniem niż w październiku 2015r. Lepiej niż w 2015r. sprzedawały się natomiast bilety o okresie obowiązywania od 31 do 90 dni (+12 proc.), od 121 do 150 dni (+7 proc), od 151 do 180 dni (+16 proc.) oraz od 151 do 180 dni (+17,7 proc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraz więcej firm decyduje się na bardzo korzystny bilet PEKA Firma, umożliwiający stosunkowo tani transport pracowników. W porównaniu do roku 2015, w okresie styczeń-październik 2016 wartość sprzedaży w tym segmencie wzrosła o 127 proc., do poziomu 704 tys. zł.

 

 

Bilety krótkookresowe

W październiku nieźle sprzedawały się bilety krótkookresowe. W porównaniu do wartości sprzedaży z analogicznego okresu 2015r. nastąpił wzrost o blisko 3 proc. Pozytywny trend dla tej grupy biletów rysował się już od początku minionego roku, ogółem od stycznia do października 2016r. pasażerowie kupili bilety krótkookresowe za kwotę 7,2 mln zł, co stanowi wzrost o 4,4 proc. w porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy 2015r. Największym zainteresowaniem cieszyły się bilety 24-godzinne, których sprzedano za kwotę 657 tys. zł. Stanowiło to 74 proc. wartości sprzedaży wszystkich biletów krótkookresowych. Po raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszyły się także bilety 7-dniowe. W październiku zakupiono 3318 sztuk biletu tygodniowego za kwotę blisko 114 tys. zł. To rekordowy wynik w  przypadku tego biletu, a warto przypomnieć, że oferta ta jest kierowana głównie do turystów i osób przyjezdnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tPortmonetka i bilety jednorazowe

W październiku 2016r. ustanowiono nowy, bardzo wyśrubowany rekord doładowań tPortmonetki, których wartość osiągnęła kwotę 4,16 mln zł. To o ponad 15 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2015r. Warto podkreślić, że wartość sprzedaży biletu przystankowego stanowiła w październiku ok. 21,5 proc. całości sprzedaży biletów i od wielu miesięcy stanowi wśród pasażerów drugą po biletach długookresowych najchętniej wybieraną ofertę. Sumując te dwa segmenty biletów – w październiku stanowiły one aż 78 proc. całości wartości sprzedaży, natomiast po dziesięciu miesiącach 2016r. – blisko 76 proc. Wciąż  utrzymywała się tendencja do rezygnacji z jednorazowych biletów czasowych. W październiku ich sprzedaż była niższa niż w ub. roku o 12 proc., natomiast biorąc pod uwagę 10 miesięcy minionego roku – aż o 17,5 proc.

 

 

                                               *       *       *

LEGENDA

W taryfie ZTM Poznań wyróżniamy następujące typy biletów/formy opłacania przejazdów:

 

  • długookresowe -  sprzedawane wyłącznie na kartę PEKA, o okresie obowiązywania od 14 do 366 dni;
  • jednorazowe – obejmują dwa rodzaje biletów czasowych: 10-minutowy i 40-minutowy lub na jeden przejazd. Bilety te są sprzedawane w formie papierowej lub przez telefon komórkowy;
  • tPortmonetka na karcie PEKA czyli tzw. bilet przystankowy –  pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży;
  • krótkookresowe - obejmują cztery  rodzaje biletów: 24-godzinny, 48-godzinny, 72-godzinny oraz 7-dniowy.  Bilety te są sprzedawane w formie papierowej lub przez telefon komórkowy.