POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

System PEKA: Powstaje zapasowe centrum przetwarzania danych

26 styczeń 2017 |

Tagi: ,

peka

Dzięki Radzie Miasta Poznania, która przeznaczyła środki budżetowe na zapasowe centrum przetwarzania danych, wzrośnie bezpieczeństwo systemu PEKA. Skorzystają przede wszystkim pasażerowie – poprawi się bowiem wydajność systemu, ograniczone będzie ryzyko awarii, a przez to okresy niedostępności systemu.

 

Radni Miasta Poznania przeznaczyli na realizację projektu 4,3 mln zł. Zgodnie z ustaleniami, w ubiegłym roku zakupiony został niezbędny sprzęt i oprogramowanie, natomiast obecnie prowadzone są prace wdrożeniowe (zaplanowano je do końca pierwszego kwartału 2017r.).

 

Wdrożenie zapasowego centrum przetwarzania danych oznacza utworzenie - poza dotychczasowym - drugiego ośrodka przetwarzania danych systemu PEKA i  zapis informacji w obu jednocześnie. To rozwiązanie pozwala na automatyczne przełączanie między ośrodkami, zrównoważenie obciążeń pomiędzy nimi. W razie awarii jednego z nich (lub prac serwisowych) zapewniona jest ciągłość pracy systemu - drugi ośrodek przejmuje obciążenie i dostarcza usługę użytkownikowi.

 

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

  • Dane znajdują się równocześnie w dwóch niezależnych ośrodkach przetwarzania danych;
  • System zapasowy jest wykorzystywany nie tylko jako „gorąca rezerwa” (w przypadku awarii), ale także jako wsparcie głównego systemu przy normalnej pracy. Powstaje możliwość przeprowadzania wszelkich prac serwisowych z zachowaniem pełnej funkcjonalności systemu;
  • Następuje wzrost bezpieczeństwa systemu (ograniczenie ryzyka niedostępności systemu);
  • Pozyskane środowisko testowe daje możliwość gruntownego testowania nowych udogodnień dla pasażerów przed ich wdrożeniem i udostępnieniem;
  • Następuje wzrost ogólnej wydajności i mocy obliczeniowej systemu.

 

Aby sprostać oczekiwaniom użytkowników systemu PEKA zastosowano cztery bardzo wydajne serwery i macierze nowej generacji. Zaktualizowane zostały urządzenia sieciowe (skorzystano z rozwiązań nowszych, wydajniejszych i zapewniających większe bezpieczeństwo). Jednocześnie następuje dywersyfikacja usługodawcy w zakresie infrastruktury, a ZTM uzyskuje rozszerzone wsparcie gwarancyjne producenta urządzeń aż do roku 2022.