POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

W czasie smogu komunikacja zbiorowa w strefie A będzie darmowa

22 luty 2017 |

Tagi:

info

Rada Miasta Poznania podczas sesji w dniu 21 lutego 2017r. zdecydowała, że w czasie gdy będzie przekroczona norma zanieczyszczenia powietrza, przejazdy komunikacją zbiorową w strefie A będą darmowe. Będzie to miało miejsce w sytuacji przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów /m3.

 

Komunikacja zbiorowa w strefie A (Miasto Poznań) będzie darmowa, kiedy przekroczenie granicy zanieczyszczenia byłoby stwierdzone dzień wcześniej i prognoza na następny dzień przewidywałaby podobny poziom zanieczyszczenia. W takich sytuacjach darmowy transport obowiązywać będzie od godz. 3.00 do 24.00.

 

Informacja o przekroczeniu normy pojawi się w ramach aplikacji „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kliknij, aby przeczytać TREŚĆ UCHWAŁY

 

Czytaj także:

O tej i innych uchwałach podjętych podczas sesji RMP w dniu 21 lutego 2017r.: biuletyn.poznan.pl

O dyskusji w sprawie bezpłatnej komunikacji publicznej w dniach wysokiego stężenia pyłu PM10: Radni popierają bezpłatną komunikację w czasie smogu