POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów:

Informacje na temat stref taryfowych A, B i C znajdują się TUTAJ

 

Cennik biletów obowiązujący od 1sierpnia 2013 roku

 

Taryfa opłat obowiązująca od 1 sierpnia 2013 w formacie PDF

 

Uwaga: Informujemy, że do 30 czerwca 2014 r. czas obowiązywania biletów jednorazowych do 15 minut skasowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 19.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00 wydłuża się do 25 minut, natomiast czas obowiązywania biletów jednorazowych do 30 minut skasowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 19.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00 wydłuża się do 45 minut.

 

Rodzaj biletu Strefa Na okaziciela
Bilet normalny
Bilet ulgowy
 Bilety jednorazowe
Na wszystkie linie do 15 minut /
Na linie autobusowe do 10 przystanków
A 2,80 zł 1,40 zł
Na wszystkie linie do 30 minut /
Na linie autobusowe na 1 przejazd
A 3,60 zł 1,80 zł
Na wszystkie linie do 30 minut A+B+C 3,80 zł 1,90 zł
Na wszystkie linie do 60 minut A 4,20 zł 2,10 zł
Na wszystkie linie do 60 minut A+B+C 4,40 zł 2,20 zł
Na wszystkie linie do 120 minut A+B+C 6,20 zł 3,10 zł
Na wszystkie linie autobusowe do 10 przystanków
A+B+C 3,00 zł 1,50 zł
Na wszystkie linie autobusowe na 1 przejazd B 2,40 zł 1,20 zł
Na wszystkie linie autobusowe na 1 przejazd C 2,40 zł 1,20 zł
Na wszystkie linie autobusowe na 1 przejazd A+B 3,80 zł 1,90 zł
Na wszystkie linie autobusowe na 1 przejazd B+C 3,80 zł 1,90 zł
Na wszystkie linie autobusowe na 1 przejazd A+B+C 4,40 zł 2,20 zł

 

Rodzaj biletu Strefa Na okaziciela
Bilet normalny
Bilet ulgowy
 Bilety krótkookresowe
24-godzinny*, na sieć, na wszystkie linie
* - skasowany od 20:00 w piątek do 24:00
w sobotę obowiązuje do 24:00 w niedzielę

A+B 12,80 zł 6,40 zł
24-godzinny*, na sieć, na wszystkie linie
* - skasowany od 20:00 w piątek do 24:00
w sobotę obowiązuje do 24:00 w niedzielę
A+B+C 21,40 zł 10,70 zł
48-godzinny, na sieć, na wszystkie linie A+B 17,20 zł 8,60 zł
48-godzinny, na sieć, na wszystkie linie A+B+C 28,80 zł 14,40 zł
72-godzinny, na sieć, na wszystkie linie A+B 21,40 zł 10,70 zł
72-godzinny, na sieć, na wszystkie linie A+B+C 35,40 zł 17,70 zł
7-dniowy, na sieć, na wszystkie linie A+B 34,20 zł 17,10 zł
7-dniowy, na sieć, na wszystkie linie A+B+C 53,60 zł 26,80 zł

 

Rodzaj biletu Strefa Na okaziciela Imienny
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Bilet normalny
Bilet ulgowy
 Bilety długookresowe - 30-dniowe
30-dniowy na sieć, na wszystkie linie A 157,00 zł - 107,00 zł 53,50 zł
B lub C 77,00 zł - 52,00 zł 26,00 zł
A+B 194,00 zł - 133,00 zł 66,50 zł
B+C 143,00 zł - 97,00 zł 48,50 zł
A+B+C 271,00 zł - 185,00 zł 92,50 zł
30-dniowy do 6 przystanków, na wszystkie linie A - - 45,00 zł 22,50 zł
30-dniowy do 18 przystanków, na wszystkie linie A - - 72,00 zł 36,00 zł
30-dniowy do 6 przystanków, na wszystkie linie A+B+C - - 55,00 zł 27,50 zł
30-dniowy do 24 przystanków, na wszystkie linie A+B+C - - 105,00 zł 52,50 zł
30-dniowy na 1 linię podmiejską w granicach stref A+B+C
A+B+C - - 150,00 zł 75,00 zł
Bilety długookresowe - 3-miesięczne
3-miesięczny na sieć, na wszystkie linie A 445,00 zł - 305,00 zł 152,50 zł
B lub C 224,00 zł - 153,00 zł 76,50 zł
A+B 565,00 zł - 386,00 zł 193,00 zł
B+C 419,00 zł - 288,00 zł 144,00 zł
A+B+C 789,00 zł - 540,00 zł 270,00 zł
3-miesięczny do 6 przystanków, na wszystkie linie A - - 128,00 zł 64,00 zł
3-miesięczny do 18 przystanków, na wszystkie linie A - - 207,00 zł 103,50 zł
3-miesięczny do 6 przystanków, na wszystkie linie A+B+C - - 156,00 zł 78,00 zł
3-miesięczny do 24 przystanków, na wszystkie linie A+B+C - - 307,00 zł 153,50 zł
3-miesięczny na 1 linię podmiejską w granicach stref A+B+C A+B+C - - 441,00 zł 220,50 zł
Bilety długookresowe - 6-miesięczne
6-miesięczny na sieć, na wszystkie linie A 848,00 zł - 578,00 zł 289,00 zł
B lub C 441,00 zł - 302,00 zł 151,00 zł
A+B 1 111,00 zł - 761,00 zł 380,50 zł
B+C 823,00 zł - 564,00 zł 282,00 zł
A+B+C 1 531,00 zł - 1 050,00 zł 525,00 zł
Bilety długookresowe - 9-miesięczne
9-miesięczny na sieć, na wszystkie linie A 1 272,00 zł - 867,00 zł 433,50 zł
B lub C 631,00 zł - 432,00 zł 216,00 zł
A+B 1 608,00 zł - 1 102,00 zł 551,00 zł
B+C 1 188,00 zł - 813,00 zł 406,50 zł
A+B+C 2 241,00 zł - 1 534,00 zł 767,00 zł
Bilety długookresowe - 10-miesięczne
10-miesięczne (szkolne) ważne od 1 września do 30 czerwca, na sieć, na wszystkie linie
A - - - 482,00 zł
B lub C - - - 239,00 zł
A+B - - - 612,00 zł
B+C - - - 446,00 zł
A+B+C - - - 851,00 zł
Bilety długookresowe - 12-miesięczne
12-miesięczny na sieć, na wszystkie linie A 1 601,00 zł - 1 091,00 zł 545,50 zł
B lub C 843,00 zł - 577,00 zł 288,50 zł
A+B 2 130,00 zł - 1 454,00 zł 727,00 zł
B+C 1 576,00 zł - 1 076,00 zł 538,00 zł
A+B+C 2 975,00 zł - 2 031,00 zł 1 015,50 zł

 

 

Rodzaj biletu Strefa Cena
 Bilety semestralne
120-dniowy na sieć, na wszystkie linie
A 155,00 zł
120-dniowy na sieć, na wszystkie linie A+B 207,00 zł
120-dniowy na sieć, na wszystkie linie A+B+C 311,00 zł
150-dniowy na sieć, na wszystkie linie A 185,00 zł
150-dniowy na sieć, na wszystkie linie A+B 250,00 zł
150-dniowy na sieć, na wszystkie linie A+B+C 380,00 zł

 

 

podstawa prawna: Uchwała Nr LIV/809/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w/s wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.