POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Powstanie KOMKarty

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zarejestrował zbiór danych osobowych o nazwie KOMKarta. 31 marca 2003 r., przed rozpoczęciem sprzedaży KOMKart, Emax złożył do GIODO wniosek o zarejestrowanie bazy danych osobowych klientów, która powstaje z wniosków o wydanie imiennej KOMKarty. Do czasu jego rozpatrzenia Emax jako administrator tych danych mógł zgodnie z prawem pobierać je, przetwarzać, gromadzić i wydawać imienne KOMKarty. GIODO szczegółowo i długo badał sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. W szczególności sprawdzał sposób zabezpieczenia technicznego przechowywania tych danych oraz czy podmiot, który się zgłosił do zarejestrowania zbioru jest do tego uprawniony. Decyzja GIODO o zarejestrowaniu zbioru danych oznacza, że zgodny z prawem jest zarówno zakres przetwarzania danych (imiona, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i zdjęcie dołączone do danych osobowych), jak i wniosek jaki wypełniają klienci oraz to, jak wygląda współpraca w zakresie przetwarzania danych pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego (wcześniej MPK w Poznaniu Sp. z o. o.) a firmami z grupy Emax. Oznacza to też, że dane osobowe przekazywane przez klientów są prawidłowo chronione na każdym etapie ich przetwarzania. Klienci nie muszą się więc obawiać, że zostaną one wykorzystane w innym celu niż przetwarzanie na potrzeby wytworzenia lub odtworzenia KOMKarty, ewidencji wydawania kart i sprzedaży biletów elektronicznych.

Wydawanie KOMKart

Termin realizacji zamówienia na KOMKartę imienną wynosi 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku w punkcie sprzedaży biletów. Informację, czy KOMKarta jest już do odebrania można uzyskać w punktach sprzedaży od pracowników ZTM (numery telefonów podane są obok adresów punktów sprzedaży biletów). Po upływie 10 dni od chwili złożenia wniosku bilet elektroniczny imienny można odebrać w miejscu gdzie został złożony wniosek. Za kartę imienną trzeba wnieść kaucję w wysokości 16 złotych. Za wydanie karty elektronicznej na okaziciela jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 10 złotych, która w przypadku rezygnacji z karty zostanie zwrócona. W przypadku rezygnacji z karty kaucja nie jest zwracana gdy oddana karta jest uszkodzona mechanicznie.

Uwaga: KOMKarta na okaziciela jest wydawana łącznie z doładowaniem (wybranym biletem), natomiast imienną można uzyskać zarówno pustą jak i doładowaną.

Wniosek

Istnieje możliwość pobrania wniosku bezpośrednio z naszej strony w formacie PDF (pobierz)

Uwaga: KOMKarty wydawane są tylko tylko osobom poniżej 13-go roku życia. Osobom powyżej 13-go roku życia wydawane są wyłącznie karty PEKA (wniosek do wypełnienia porzez stronę www.peka.poznan.pl)

Karta elektroniczna - co to takiego?

Rozwiązanie technologiczne oparte jest na bilecie elektronicznym (eBilet) zaprojektowanym dla poznańskiej komunikacji miejskiej i dostosowanym specjalnie do wymogów poznańskiego MPK. Sama karta jest jedynie nośnikiem informacji o rodzaju biletu wykupionego przez jej posiadacza. Bilet jest, więc elektroniczną informacją zakodowaną w pamięci komputerowej. Podobnie, jak to ma obecnie miejsce w przypadku zapisywania informacji o stanie konta na rachunku bankowym. W przypadku kart imiennych, KOMKarta zawiera także dane jej właściciela.

Karta została wykonana w najnowocześniejszej technologii mikroprocesorowej, w plastiku został zatopiony miniaturowy "komputerek", który potrafi się bezprzewodowo komunikować z urządzeniami do ładowania i kontroli kart. Te, z kolei, informacje o rodzaju biletu przypisanego konkretnej karcie elektronicznej pobierają ze specjalnego systemu komputerowego. System umożliwia uaktualnianie informacji o rodzaju biletu i taryfy przypisanej konkretnej karcie. Dodatkowo, daje ZTM szerokie możliwości analizowania informacji o wykupionych biletach elektronicznych, zarówno pod względem statystycznym, jak i finansowym.

Karta elektroniczna obniża koszty, ponieważ:

- Nie trzeba ciągle ponosić kosztów kupowania, drukowania i składowania biletu w postaci papierowej, a więc bardzo nietrwałej (cykl życia jednej karty elektronicznej to 10 lat).
- Pasażer tylko raz ponosi wydatek związany z uzyskaniem karty, lub wpłaceniem za nią kaucji. Zważywszy na bardzo długi okres użytkowania karty - nawet do 10 lat - wydatek ten rozkłada się na liczbę lat korzystania z karty.

Karta elektroniczna jest bezpieczna, ponieważ:

- Załadowany na nią bilet imienny nie jest ulotny (nie dotyczy biletu na okaziciela). Nawet fizyczne zniszczenie, kradzież, czy zagubienie karty nie oznaczają, że straciliśmy wykupiony bilet. Można go łatwo odtworzyć korzystając z zapisu w systemie komputerowym.
- Karty mikroprocesorowe starszej generacji (można je spotkać w postaci kart telefonicznych, lub bankomatowych) stosują wycięcie z widocznym i fizycznie dostępnym dla czytników mikroprocesorem. W KOM KARCIE zastosowano najnowszą technologię, gdzie mikroprocesor jest całkowicie zatopiony w plastiku, a więc mniej podatny na uszkodzenie.

Karta elektroniczna jest elastyczna, ponieważ:

- W razie zmian w taryfikacji biletów, wprowadzaniu promocji, nowych biletów ulgowych, itp. nie trzeba drukować nowych biletów. Nowy system taryfikacji teraz będzie mógł być wprowadzony niemal natychmiast, poprzez uaktualnienie zapisów w systemie komputerowym.
- W każdej chwili ZTM będzie mógł zmienić dotychczasowe linie komunikacyjne, czy rozszerzać swój zasięg działania (np. łącząc linie komunikacji miejskiej z podmiejską) bez zmuszania pasażerów do wymiany kart elektronicznych.

 

Karta elektroniczna jest przyjazna dla środowiska i wygodna, ponieważ:

- Ogranicza zużycie papieru, koniecznego do wydruku tradycyjnych biletów, a więc i ogranicza wycinkę drzew.
- Nie powoduje zaśmiecania miasta zużytymi biletami.
- Ma rozmiar karty kredytowej, mieści się więc w każdym portfelu, czy kieszeni.

Wtórnik karty imiennej

W razie zagubienia lub kradzieży KOMKarty imiennej istnieje możliwość wykonania jej wtórnika. W tym celu należy udać się do Punktu Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego przy ulicy Matejki 59 gdzie zostanie sporządzony odpowiedni protokół. Na wtórniku można także odtworzyć utracony bilet. Opłata za wykonanie wtórnika wynosi 16 zł. Przy składaniu prośby o wtórnik karty imiennej prosimy o dostarczenie 1 zdjęcia, które przy odbiorze wtórnika zostanie Państwu zwrócone.

Bilety elektroniczne można "doładować" w punktach sprzedaży biletów.
Przy zakupie biletu (doładowaniu KOMKarty), prosimy żądać od sprzedającego dowodu zakupu (paragonu), który jest jedynym dowodem w przypadku reklamacji.

Kontroler z czytnikiem

Biletu elektronicznego nie trzeba nigdzie kasować. Podczas kontroli bilet będzie sprawdzany przez kontrolera za pomocą specjalnego czytnika. W przypadku nieokazania ważnej karty imiennej podczas kontroli, zostanie wystawiona opłata dodatkowa. Po okazaniu ważnego biletu imiennego w terminie 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów ZTM, opłata dodatkowa zostanie anulowana i pobrana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 22,40 zł. 

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXXX/1218/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w/s sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej wraz z późniejszymi zmianami

W przypadku braku karty na okaziciela podczas kontroli biletów reklamacje nie będą uwzględniane.