POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie karty PEKA

- Elektroniczny wniosek o wydanie karty elektronicznej imiennej (PEKA)

- Papierowy wniosek o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) - wersja DOC

- Papierowy wniosek o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) - wersja PDF

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego

- Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego

Oświadczenie o zamieszkiwaniu (do Biletu Seniora): OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU NA TERENIE MIASTA POZNANIA LUB GMINY OBJĘTEJ POROZUMIENIEM MIĘDZYGMINNYM

Opłata dodatkowa

- Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF    

- Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

Uwaga: Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

Reklamacje, skargi, wnioski

- Skarga - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

- Wniosek - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Reklamacja - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Odwołanie od reklamacji - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

Przystanki autobusowe, dworce autobusowe oraz siedziba ZTM:

- Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej związanej z działalnością prowadzoną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF