POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Wnioski do pobrania:

Bilet elektroniczny

- Wniosek o wydanie karty elektronicznej imiennej (PEKA) (wniosek do wypełnienia porzez stronę www.peka.poznan.pl, karty PEKA wydawane są wszystkim osobom powyżej 13-go roku życia)

- Wniosek o wydanie karty elektronicznej imennej (KOMKarty) (w formacie PDF, KOMKarty wydawane są tylko osobom poniżej 13-go roku życia)

- Wniosek o wydanie biletu promocyjnego "12+1"

Opłata dodatkowa

- Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF
Uwaga: Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

Reklamacje, skargi, wnioski

- Skarga - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

- Wniosek - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Reklamacja - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Odwołanie od reklamacji - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

Przystanki autobusowe, dworce autobusowe oraz siedziba ZTM:

- Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej związanej z działalnością prowadzoną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF