Bilet Bus-Tramwaj-Kolej zwiększa zasięg

Bilet Bus-Tramwaj-Kolej zwiększa zasięg

W przyszłym roku zasięg obowiązywania biletu Bus-Tramwaj-Kolej (BTK) zostanie rozszerzony. Jednocześnie bilet sieciowy ZTM da możliwość korzystania z przejazdów kolejami regionalnymi na terenie stolicy Wielkopolski pomiędzy stacjami z nazwą Poznań oraz Kiekrzem.

Zasięg obowiązywania biletu Bus-Tramwaj-Kolej (BTK) zostanie rozszerzony z obecnych 30 do 50 kilometrów od Poznania. Co więcej: okresowy bilet sieciowy ZTM na strefę A da możliwość korzystania pasażerom z przejazdów kolejami regionalnymi na terenie stolicy Wielkopolski pomiędzy wszystkimi stacjami z nazwą Poznań oraz Kiekrzem.

BTK 2

Maciej Wudarski i Wojciech Jankowiak podpisali list intencyjny na stacji PST Dworzec Zachodni

Przygotowanie nowej, jeszcze lepszej oferty dla pasażerów Przewozów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich oraz transportu publicznego ZTM Poznań to efekt współpracy Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Bilety BTK wprowadziły w grudniu 2012 roku Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Funkcjonują w postaci papierowej, z nadrukowaną dodatkową informacją o ważności w komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu.

To oferta kierowana do osób regularnie korzystających z organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kolei regionalnej oraz transportu publicznego Miasta Poznania.

- Bilet BTK zdaje egzamin i budzi coraz większe zainteresowanie wśród potencjalnych pasażerów mieszkających nieco dalej niż w promieniu 30 km od Poznania. Dlatego chcemy rozszerzyć jego działanie do granic planowanej kolei aglomeracyjnej - tj. terenów odległych o ok. 50 km od Poznania - mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

- Pasażerowie regionalnej komunikacji kolejowej z miejscowości położonych do 50  km od Poznania będą mogli korzystać w cenie biletu BTK również z przejazdów tramwajami i autobusami w strefie A poznańskiego transportu publicznego. Pasażerowie, którzy swoje bilety okresowe na strefę A wykupili w ZTM, będą mogli poruszać się pociągami pomiędzy wszystkimi stacjami z nazwą Poznań oraz Kiekrzem - wyjaśnia Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Posiadacz sieciowego biletu okresowego na karcie PEKA będzie mógł więc na jego podstawie np. wsiąść do pociągu Przewozów Regionalnych lub Kolei Wielkopolskich na stacji Poznań Główny i pojechać np. do stacji Poznań Garbary czy Poznań Junikowo. Oznacza to zwiększenie dostępności komunikacji. Klienci ZTM „z automatu” zyskają dodatkowy środek transportu w tej samej cenie biletu.

We wtorek, 6 grudnia 2016r., Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania oraz Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podpisali list intencyjny, w którym wyrażono wolę rozszerzenia zasięgu biletu Bus-Tramwaj-Kolej.