Koronawirus - profilaktyka

Opublikowano: 04/03/2020
Koronawirus - profilaktyka

Aby uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 należy zachowywać podstawowe zasady higieny - m.in. dokładnie myć ręce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował instrukcję, jak robić to skutecznie.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Dlatego aby ustrzec się przed zakażeniem, należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Jak poprawnie myć ręce? 

Najpierw trzeba je zwilżyć ciepłą wodą. Następnie należy nałożyć mydło w zagłębienie dłoni i dokładnie namydlić obie ich wewnętrzne powierzchnie. W kolejnym kroku powinno się namydlić splecione palce, a potem umyć kciuki. Potem trzeba dokładnie wyczyścić wierzchy obu dłoni oraz nadgarstki, a na końcu starannie opłukać ręce, by zmyć z nich mydło. Ważne: ręce powinno się myć w ten sposób co najmniej przez 30 sekund. 

Jeśli nie ma dostępu do wody i mydła, ręce można umyć środkiem na bazie alkoholu (o stężeniu co najmniej 60 proc.).

Aby chronić siebie i innych przed zachorowaniem, ręce należy dokładnie myć zawsze po kaszlu lub kichaniu i podczas opieki nad chorym, ale również: przed przygotowaniem posiłku, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

Główny Inspektorat Sanitarny radzi, by podczas kaszlu i kichania zakrywać nos i usta jednorazową chusteczką (którą należy wyrzucić bezpośrednio po użyciu do zamkniętego śmietnika), ewentualnie zgiętym łokciem. 

Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające patogen. Osoby, które są zbyt blisko, mogą się zarazić. Dlatego warto zachować co najmniej metr odległości od innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy kaszlą, kichają lub wyglądają na chorych. 

Dłonie stykają się z wieloma powierzchniami, które mogą być skażone wirusem: to np. klamki, poręcze czy gotówka. Dlatego GIS radzi, by profilaktycznie unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust, by nie przenieść patogenu na siebie.

Inspektorat sanitarny nie zaleca też używania maseczek na twarz w przypadku zdrowych osób. Warto z nich skorzystać tylko wtedy, gdy ma się objawy ze strony układu oddechowego lub podejrzewa się u siebie infekcję. Każda maseczka powinna być jednak oznakowana symbolem CE, który potwierdza, że została ona prawidłowo zaprojektowana z właściwych materiałów. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie poznańskiego sanepidu: http://www.psse-poznan.pl/p,167,koronawirus-2019-ncov

Oraz na stronie GIS: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Ważne informacje dla osób, które niedawno wróciły z obszarów wysokiego ryzyka lub podejrzewają, że miały kontakt z osobami zarażonymi: 

Każdy, kto zaobserwował u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinien natychmiast powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. 

UWAGA: osoby podejrzewające zarażenie nie powinny zgłaszać się same do przychodni POZ ani iść do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich osób w poczekalni. 

Osoby, które wróciły z podróży i nie zaobserwowały u siebie wyżej wymienionych objawów, przez kolejne 14 dni powinny obserwować swój stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę ciała i zwrócić uwagę na ewentualne złe samopoczucie, kaszel, gorączkę czy bóle mięśniowe. 

Jeśli po 2 tygodniach samoobserwacji nie wystąpiły objawy związane z zakażeniem koronawirusem, można zakończyć kontrolę. Jeśli wystąpiły - należy zawiadomić sanepid lub zgłosić się do oddziału.

Koronawirus - najważniejsze informacje

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej objawy przypominają grypę: patogen powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu, kichania czy mówienia. 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, zwłaszcza przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia odnotowano w Chinach, ale patogen rozprzestrzenia się również w Europie.

Informacje o działaniach podjętych przez MPK Poznań znajdują się na stronie: MPK