Nowa jakość w transporcie publicznym - propozycja zmian na liniach nocnych od 1 stycznia 2021 r.

Opublikowano: 30/10/2020
Nowa jakość w transporcie publicznym - propozycja zmian na liniach nocnych od 1 stycznia 2021 r.

Wygodniejsze przesiadki, zwiększenie możliwości bezpośrednich przejazdów dla pasażerów i nocna obsługa komunikacyjna nowych rejonów Poznania – to podstawowe założenia zaproponowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego zmiany w transporcie publicznym od 1 stycznia 2021 r. Dziś, podczas Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania propozycja została przedstawiona radnym. ZTM zwrócił się z prośbą o opinię także do rad osiedli.

- Zależy nam na podniesieniu standardu komunikacji nocnej. Chcemy, żeby była ona bardziej dostępna dla większej liczby pasażerów i obejmowała więcej niż obecnie rejonów miasta – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Podstawą zaproponowanej zmiany jest połączenie większości nocnych linii autobusowych w tzw. przelotowe. Dziś głównym miejscem, w którym spotyka się większość linii nocnych jest rondo Kaponiera, gdzie znajduje się przystanek początkowy/końcowy. Po zmianie, autobusy linii nocnych także będą zatrzymywały się na Kaponierze – która stanowiłaby najważniejsze miejsce na przesiadkę – ale byłby to przystanek przelotowy na trasie do innego rejonu Poznania, a nie końcowy. To pozwoliłoby zwiększyć możliwość bezpośrednich połączeń.

Zyskają np. mieszkańcy okolic ulicy Malwowej na Junikowie czy ul. Jasielskiej na Podolanach, gdzie będą dojeżdżały autobusy nowych linii numer 214 oraz 216 i 217. W kilku obszarach, gdzie obecnie funkcjonuje już komunikacja nocna, zostanie ona uatrakcyjniona poprzez zapewnienie bezpośrednich połączeń z centrum miasta. Dotyczy to np. Antoninka (linia nr 222), Szczepankowa i Krzesin (linia nr 224) czy Głuszyny (linia nr 221).

Przesiadki odbywałyby się w znacznie wygodniejszy sposób, ponieważ autobusy większości linii nocnych w rejonie węzła Rondo Kaponiera wjeżdżać będą na wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe. Ponadto autobusy na liniach nr 211, 221 i 224 kursujące z Garbar zsynchronizowane zostaną pod kątem przesiadek m.in. z nocną linią tramwajową nr 201.

Propozycja obejmuje zmianę tras niektórych linii – wszystko w celu obsłużenia komunikacją nocną większej części Poznania, niż obecnie. Pasażerowie zyskają większe możliwości korzystania transportu oraz więcej bezpośrednich połączeń.

Przy okazji planowana jest zmiana numeracji linii nocnych.  Nowe numery linii w miarę możliwości będą nawiązywać do obecnych, np. linia nr 218 będzie kursować zamiast linii nr 248 i 238. Ponadto grupy linii, np. para 212 i 222, na których autobusy w dużej mierze jeżdżą tą samą trasą, dają możliwość odróżnienia wariantów linii, obrazując jednocześnie zasadniczy przebieg. Zależy nam, na jak najbardziej przystępnej i przyjaznej komunikacji.

Numeracja linii od  201 do 231 będzie dotyczyć nocnych linii miejskich, natomiast numeracja rozpoczynająca się od 250 dotyczyć będzie linii podmiejskich.

Projekt reorganizacji linii nocnych schemat

Przykładowe propozycje zmian:

- ułatwienie przesiadek z tramwajowej linii nr 201 na  autobusy odjeżdżające z Ronda Kaponiera

Kursy z Os. Sobieskiego na linii nr 201 zostają zintegrowane z przesiadkami na rondzie Kaponiera, a autobusowa linia nr 231 zostaje wydłużona w celu lepszej obsługi Rataj, Chartowa, Żegrza czy rejonu wzdłuż ulicy Zamenhofa – co już zostało wdrożone i to rozwiązanie sprawdza się.

- połączenie kilku odleglejszych rejonów miasta z centrum

Zmiana dotyczy rejonów w zasięgu oddziaływania obecnych linii nr 244, 245 i 247 – zostaną one skomunikowane z centrum (ul. Garbary), z możliwościami przesiadek na Małych Garbarach czy przy pl. Bernardyńskim.

- poprawa obsługi Naramowic poprzez częstsze, w stosunku do obecnej linii nr 248, kursy autobusów oznaczonych numerem 218

- wprowadzenie obsługi nocnej rejonu Darzyboru, ul. Folwarcznej, ul. Brneńskiej czy szpitala przy ul. Juraszów

Projekt reorganizacji linii nocnych mapa

Warto dodać, że Zarząd Transportu Miejskiego będzie prowadził cykliczne analizy potoków pasażerskich na liniach nocnych, tak, żeby w przyszłości móc zaproponować kolejne rozwiązania poprawiające jakość komunikacji nocnej.

Pomiary napełnień zostały zaplanowane już w związku ze zmianami na liniach nocnych od 1 na 2 listopada. Przypomnijmy, że ze względu na prace na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz
z uwagi na zbliżający się kolejny etap prac na rondzie Rataje, linia nr 201 wraz z zastępującą ją linią
nr 231 będą kursować do pętli tramwajowo-autobusowej Unii Lubelskiej. W zależności od wyników pomiarów, być może taka zamiana zostanie przyjęta na stałe.