Nowy Regulamin Przewozów ZTM i Przepisy porządkowe obowiązujące od 1 stycznia 2021r.

Opublikowano: 31/12/2020
Nowy Regulamin Przewozów ZTM i Przepisy porządkowe obowiązujące  od 1 stycznia 2021r.

Od 1 stycznia 2021r. będzie obowiązywał nowy Regulamin Przewozów i Przepisy porządkowe, z których to dokumentów  można się dowiedzieć podstawowych zasad obowiązujących w transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Część obowiązujących do tej pory zasad, takich jak np. pierwszeństwo zajmowanego miejsca w pojeździe czy sposób przewozu rowerów tradycyjnych nie zmieni się, a jedynie zostały one przeniesione z Regulaminu Przewozów do Przepisów porządkowych lub odwrotnie. Obydwa dokumenty ze sobą spójne, uzupełniają się  i wejdą w życie równocześnie - 1 stycznia 2021r.

W nowym Regulaminie zadbano o uzupełnienie i ujednolicenie słownictwa oraz wprowadzono liczne drobne poprawki stylistyczne i słowne, co ma na celu uproszczenie i zwiększenie czytelności przekazu, bez zmiany sensu dotychczasowego przepisu.

Regulamin Przewozów określa m.in. obowiązki ZTM i Operatorów wobec pasażera oraz wylicza prawa i obowiązki korzystających z transportu publicznego. Znajdziemy w nim zasady dotyczące sposobów opłacania przejazdów, kontroli biletowej, informowania o komunikacji miejskiej oraz jak złożyć odwołanie lub reklamację.

Zachęcamy do zapoznania  się z lekturą obydwu dokumentów, bo są one abecadłem każdego, kto korzysta z transportu publicznego.

Więcej o Przepisach porządkowych można przeczytać TUTAJ

Nowe Przepisy porządkowe obowiązujące od 1.01.2021 sprawdzisz TUTAJ

Nowy Regulamin Przewozów obowiązujący od 1.01.2021 sprawdzisz TUTAJ