Podpisanie umowy na przebudowę trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj

Opublikowano: 17/07/2018
Podpisanie umowy na przebudowę trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj

Na Górnym Tarasie Rataj powstanie nowoczesna, trwała, bezpieczna i cicha trasa tramwajowa, a infrastruktura przystankowa zostanie dostosowana do potrzeb osób o obniżonej sprawności. Rondo Żegrze zostanie rozbudowane, na czym skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu. Poznańskie Inwestycje Miejskie i spółka ZUE podpisują umowę na przebudowę na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze, wraz z rondem.

- Niezawodny transport publiczny umożliwia właściwe funkcjonowanie organizmu, jakim jest miasto. Ma bezpośredni wpływ na jakość życia, dlatego nieustannie i konsekwentnie podnosimy standard infrastruktury torowo-sieciowej – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. – Tylko w tym roku przeprowadzone zostały istotne remonty, jak przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Murawa, czy układu torowego na ul. Hetmańskiej. Trwa przebudowa sieci trakcyjnej w ul. 28 Czerwca 1956r. i na pętli Dębiec. Na mniejsze i większe remonty w tym roku przeznaczonych zostanie łącznie 25 mln zł. Same naprawy jednak nie wystarczą, aby tworzyć sprawny system komunikacyjny. Dziś podpisana została umowa na zrealizowanie inwestycji niezwykle ważnej dla mieszkańców, szczególnie mieszkańców Chartowa i Żegrza, bo dotyczy kompleksowej modernizacji torowiska na Górnym Tarasie Rataj i przebudowy ronda Żegrze – dodaje Maciej Wudarski.

- W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca, który zrealizuje przedsięwzięcie.  Spółka ZUE S.A. zadeklarowała, że zrobi to w ciągu 14 miesięcy od podpisania umowy, czyli w terminie o miesiąc krótszym niż początkowo zakładaliśmy – stwierdza Paweł Śledziejowski, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. –Zgodnie z harmonogramem, w 2018 roku zasadnicze prace będą się toczyć w rejonie ronda Żegrze, natomiast w przyszłym roku będzie równolegle prowadzona przebudowa trasy na Górnym Tarasie Rataj. Prace obejmą zarówno infrastrukturę transportową (ok. 2,2 km trasy łącznie z ułożeniem torów pod kątem budowy nowej trasy tramwajowej na ul. Unii Lubelskiej), jak i drogową – zaznacza prezes PIM.

Na Górnym Tarasie Rataj powstanie nowoczesna trasa tramwajowa - trwała, stabilna, dostępna dla osób niepełnosprawnych, gwarantująca ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz wysoki komfort podróżowania. Kompletnie przebudowane zostanie torowisko, a także sieć trakcyjna na całym odcinku od ronda Żegrze do os. Lecha. Nowe oblicze zyskają przystanki tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, gdzie przesiadki będą dokonywane „drzwi w drzwi”. Tam również piesi zyskają dodatkowe przejście naziemne, które umożliwi swobodny dostęp do przystanku osobom niepełnosprawnym.

Rozbudowane zostanie rondo Żegrze (powiększy się jego średnica). Zlikwidowane zostaną niewygodne przejścia podziemne, powstanie układ przystanków tramwajowych od strony ul. Żegrze. W tym rejonie nastąpi też przebudowa i budowa nowych chodników oraz dróg rowerowych.

Zakres prac przewiduje wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa, w tym sygnalizacji świetlnej, a także budowę systemu monitoringu wizyjnego. Przebudowane zostanie oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz gazowa itp.  W rejonie ronda Żegrze zasadzono będą nowe drzewa, a także postawiona zostanie tzw. mała architektura na przystankach, jak wiaty, ławki, czy tablice informacji pasażerskiej.

W trakcie inwestycji nastąpi przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo-Wiatraczna i Żegrze-Bobrzańska w zakresie nawierzchni jezdni oraz chodników.

- Nowoczesna infrastruktura torowo-sieciowa jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania komunikacji publicznej, dlatego bardzo cieszymy się, że to my będziemy wykonawcą  przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Jest to nasza kolejna realizacja w Poznaniu, gdzie już wykonywaliśmy m.in. przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego i budowaliśmy zajezdnię tramwajową Franowo, która  otrzymała tytuł „Budowy Roku 2015”. Dołożymy starań by również ten projekt został wykonany zgodnie z najwyższymi rynkowymi standardami – mówi Marcin Wiśniewski, wiceprezes Zarządu ZUE S.A.

Prace rozpoczną się w sierpniu, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2019 roku. Będą kosztować ok. 100 mln zł.

Inwestycja jest jedną z części dużego zadania projektowego pod nazwą „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” - projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obrębie działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności). Kolejne etapy projektu to budowa układu torowego i drogowego w ciągu ul. Unii Lubelskiej wraz z budową nowej pętli tramwajowo-autobusowej oraz modernizacja trasy kórnickiej. Całe zadanie zakończy się w 2023 roku.

Wspolfinansowane przez Unie Europejska2

 

Informacje komunikacyjne

Pomiędzy rondem Żegrze a przystankiem Żegrze I wybudowany zostanie tymczasowy zjazd torowy. Dzięki temu do końca 2018 roku utrzymany zostanie ruch tramwajowy w ciągu ulic Chartowo i Żegrze. Do przystanku Żegrze I będzie dojeżdżał tramwaj linii nr 17 (z Ogrodów, przez rondo Śródka i os. Lecha). Na odcinku od ronda Starołęka do przystanku Os. Lecha kursować będzie autobus „za tramwaj” T1. Na czas budowy zjazdu mogą pojawić się krótkotrwałe utrudnienia w ruchu tramwajów – jednak już wówczas kursować będzie linia T1.

W pierwszym etapie prac tramwaje linii nr 1 będą kursować przez ul. Zamenhofa i trasę kórnicką na Franowo, a linii nr 5 – będą dojeżdżały do przystanku Kórnicka.

W 2019 roku ruch tramwajowy będzie wstrzymany na całym odcinku robót (wykonawca przystąpi do przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Chartowo i Żegrze oraz do przebudowy skrzyżowań ulic Chartowo–Wiatraczna i Żegrze–Bobrzańska).

Na czas przebudowy ronda Żegrze utrzymana zostanie możliwość przejazdu jednym pasem przez rondo, przy czym przejazd od strony ul. Żegrze w stronę ul. Unii Lubelskiej odbywać się będzie objazdem przez rondo Starołęka, a przejazd z ul. Unii Lubelskiej w ul. Hetmańską – przez skrzyżowanie ul. Kurlandzka-Inflancka-Żegrze.

W związku z pracami na odcinku od ronda Żegrze do os. Lecha wprowadzane będą etapowo czasowe zmiany w organizacji ruchu. Utrzymana zostanie możliwość ruchu ogólnego pojazdów w ciągu ulic Żegrze i Chartowo.

Podczas prac na skrzyżowaniach z ulicami Inflancką, Kurlandzką, Bobrzańską i Wiatraczną ruch ogólny utrzymany będzie we wszystkich kierunkach po jednym pasie ruchu, z wykorzystaniem tymczasowych przewiązek i zawrotek w pobliżu skrzyżowań. Kierowcy muszą się jednak liczyć z wyłączeniami sygnalizacji świetlnych i czasowymi ograniczeniami prędkości w rejonach prac.

Poniżej zdjęcia z konferencji prasowej i podpisania umowy z wykonawcą: