Powstanie program funkcjonalno-użytkowy dla nowych pętli autobusowych na Strzeszynie i Podolanach oraz koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka”

Opublikowano: 04/10/2019
Powstanie program funkcjonalno-użytkowy dla nowych pętli autobusowych na Strzeszynie i Podolanach oraz koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka”

Zarząd Transportu Miejskiego wybrał wykonawców, którzy opracują program funkcjonalno-użytkowy dla planowanych do budowy w przyszłości nowych pętli autobusowych na Strzeszynie i Podolanach oraz przygotują koncepcję zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka”.

Nowe pętle mają w przyszłości pełnić rolę węzłów komunikacyjnych dla Strzeszyna i Podolan. Dlatego opracowujący PFU musi przewidzieć infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do prawidłowej obsługi pasażerów publicznego transportu zbiorowego oraz pracy kierowców autobusów i zaplecza technicznego, a także infrastrukturę pieszą i rowerową, w tym m.in. elementy małej architektury oraz parkingi typu Bike & Ride (B+R). Opracowanie docelowo wykorzystane będzie do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka” zostanie opracowana w oparciu o ustalenia obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, z uwzględnieniem zarówno istniejącego, jak i planowanego otoczenia urbanistycznego (w tym projektowanego układu drogowego, realizowanego w ramach budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejowa nr 354 w ciągu ulicy Lutyckiej, czyli zadania realizowanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie).

Dokument obejmie szczegółową analizę możliwości technicznych realizacji takich elementów węzła, jak m.in.:

  • nowy przystanek kolejowy o roboczej nazwie „Poznań Druskienicka” (perony z dojściami pieszymi i dojazdami rowerowymi) wraz z bezkolizyjnym przejściem dla pieszych oraz przejazdem rowerowym przez tereny kolejowe;
  • ciąg ulic Hezjoda/Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej i Homera z możliwością kursowania autobusów miejskich oraz lokalizacją przystanków autobusowych dla linii dowozowych z obszaru Strzeszyna do przystanku kolejowego, wraz z pętlą autobusową na obszarze węzła, a także budynkiem obsługi technicznej i obsługi ruchu pasażerskiego;
  • nowe parkingi typu Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsca krótkiego postoju (Kiss&Ride).

W opracowaniu zostanie uwzględniona konieczność powiązania funkcjonalnego pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury transportowej, a częścią składową dokumentacji będzie również koncepcja architektoniczna zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka”.

Przygotowanie obu opracowań już teraz jest niezwykle istotne z uwagi na fakt, że w połowie 2021r. ma być gotowa dokumentacja projektowa dla innego, prowadzonego przez Miasto zadania: budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej nad linią kolejową nr 354. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni projektanta bezkolizyjnych skrzyżowań z linią kolejową Poznań - Piła oraz towarzyszącego im niezbędnego układu drogowego. Inwestycja powinna być oddana do użytku w 2023r. Więcej na ten temat w artykule „Przetarg na projekt wiaduktów przy ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej”.