Poznańskie Inwestycje Miejskie: Ważny krok w kierunku budowy kolejnego etapu trasy tramwajowej na Naramowice

Opublikowano: 13/02/2019
Poznańskie Inwestycje Miejskie: Ważny krok w kierunku budowy kolejnego etapu trasy tramwajowej na Naramowice

Trwają zaawansowane prace nad projektem budowlanym pierwszego etapu trasy tramwajowej na Naramowice. Tymczasem gotowa jest już dokumentacja pozwalająca na złożenie przez Poznańskie Inwestycje Miejskie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji drugiego etapu tej najważniejszej inwestycji komunikacyjnej Poznania. To jeden z kluczowych momentów w pracach nad powstaniem nowej trasy.

- Zaledwie po pół roku od rozpoczęcia prac nad koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym znany już jest i uzgodniony z jednostkami miejskimi zasadniczy kształt pasa drogowego oraz przebieg trasy tramwajowej na odcinku od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary. Będzie on obecnie uzgadniany z Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków – informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przygotowane dokumenty pozwolą przybliżyć szacunkowe koszty realizacji drugiego etapu inwestycji oraz skoordynować go z powstającym projektem budowlanym dla pierwszego etapu tej trasy. Uzyskana na ich podstawie decyzja umożliwi efektywne aplikowanie o unijne środki na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj drugiego etapu inwestycji.

Planowana trasa tramwajowa od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary ma zagwarantować priorytet komunikacji publicznej, a poruszanie się po niej ma być efektywne i ergonomiczne dla wszystkich użytkowników. Zaprojektowany kształt skrzyżowań będzie miał wpływ na optymalizację ich przepustowości.

Podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne było ustalenie przebiegu torowiska tramwajowego pod wiaduktem kolejowym Poznań Garbary. Co ważne: budowa torowiska w tym miejscu nie będzie wiązała się z koniecznością całkowitego zamknięcia tranzytowej linii kolejowej E20 – z Berlina do Warszawy. Przy planowaniu tego elementu uwzględniono zarówno przeprowadzoną już modernizację dworca Poznań Garbary, jak i możliwą w przyszłości, analizowaną przez PKP, budowę trzeciego i czwartego toru kolejowego.

Pod wiaduktem kolejowym Poznań Garbary znajdzie się przystanek tramwajowo-autobusowy, który będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego w pełnym tego słowa znaczeniu. W tym miejscu będzie można korzystać nie tylko z komunikacji tramwajowej i autobusowej, lecz również z kolejowej i rowerowej. W pobliżu powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów.

Torowisko pod wiaduktem kolejowym to nie jedyny trudny odcinek, z którym przy opracowywaniu koncepcji trasy musieli poradzić sobie projektanci. Do skomplikowanych zadań należało również zamodelowanie jej przebiegu przez tzw. wąskie gardło – między ul. Grochowe Łąki a Estkowskiego i Małe Garbary, a także zaprojektowanie przebudowy i optymalizacji skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary w sposób pozwalający ominąć i ocalić istniejący obecnie klin zieleni.

Dokumentacja przygotowana do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice ma również duże znaczenie dla prac związanych z trwającą już realizacją pierwszego etapu tej inwestycji. Odcinki obu etapów łączą się na wysokości skrzyżowania ul. Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Koordynacja projektowych założeń ich połączenia obniży koszt przebudowy tego skrzyżowania przed uruchomieniem całej linii.

Układ ten stworzy również możliwość wyprowadzenia w przyszłości trasy tramwajowej w kierunku placu Bernardyńskiego i ul. Królowej Jadwigi. Kolejnym etapem działań będą konsultacje społeczne, dotyczące proponowanych przez wykonawcę koncepcji rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. Ich przeprowadzenie planowane jest na drugi kwartał 2019r.

 

Źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie