Przebudowa torowiska na ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji złożony!

Opublikowano: 18/06/2019
Przebudowa torowiska na ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji złożony!

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) został złożony w Urzędzie Miasta Poznania. Po jego otrzymaniu będzie można rozpocząć postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę przebudowy fragmentu torowiska na ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku.

Inwestycja obejmuje przebudowę fragmentu wyeksploatowanego już torowiska tramwajowego  na ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r., a dokładniej na odcinku od skrzyżowania Wierzbięcic z ul. ks. Jakuba Wujka do skrzyżowania ul. 28 Czerwca 1956 r. z ulicami Kilińskiego i Krzyżową.

- Dzięki inwestycji ma powstać torowisko o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, pozwalających na osiągnięcie odpowiedniej trwałości i stabilności - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. – Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a poprzez ograniczenie emisji drgań i hałasu także jakość życia osób mieszkających w pobliżu trasy. Ponadto infrastruktura przystankowa zostanie przebudowana ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

W ramach inwestycji planuje się m.in.:

  • przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci trakcyjnej,
  • modernizację istniejących i budowę nowych przystanków tramwajowych, autobusowych i tramwajowo-autobusowych (w tym wspólnego węzła przesiadkowego w rejonie rynku Wildeckiego),
  • przebudowę kolizyjnej infrastruktury drogowej,
  • budowę nowych instalacji teletechnicznych, w tym miejskiego monitoringu wizyjnego i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • budowę parkingów B&R.

- Po otrzymaniu wnioskowanej decyzji realizująca inwestycję spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie będzie mogła ogłosić postępowanie na wykonanie prac – wyjaśnia Jan Gosiewski. – Ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w tym roku, natomiast rozpoczęcie prac budowlanych w 2020 roku.

Efektem przebudowy będzie powstanie nowoczesnej i przyjaznej infrastruktury, ale także poprawa sprawności komunikacyjnej systemu tramwajowego, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności tego właśnie środka transportu.

 

Więcej o inwestycji - Wildecka Bimba

 

Projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Spójności
w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Dofinansowane z  Funduszu Spójności UE