Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę dotyczącą rozszerzenia oferty Bus-Tramwaj-Kolej

Opublikowano: 12/07/2017
Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę dotyczącą rozszerzenia oferty Bus-Tramwaj-Kolej

Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę dotyczącą zmian wysokości udziału Miasta Poznania w bilecie zintegrowanym Bus-Tramwaj-Kolej. To kolejny krok do rozszerzenia oferty na obszar około 50 kilometrów od Poznania Głównego i umożliwienia podróżowania po Poznaniu pojazdami Polregio i Kolei Wielkopolskich na podstawie biletu okresowego ZTM na strefę A.

Bus-Tramwaj-Kolej (BTK) to kolejowy, imienny bilet miesięczny, który obecnie obowiązuje na obszarze około 30 kilometrów od Poznania. W 2012r. wprowadziły go Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi oraz Zarządem Transportu Miejskiego. Funkcjonuje w postaci papierowej, z nadrukowaną dodatkową informacją o ważności w komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu

W grudniu ub.r. Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania oraz Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali list intencyjny dotyczący planowanego zwiększenia zasięgu obowiązywania biletu zintegrowanego.

Zwiększenie zasięgu BTK ma nastąpić poprzez rozszerzenie obszaru kolejowego do miast satelit, takich jak Gniezno, Wągrowiec, Kościan, czy Jarocin.  Jednocześnie posiadacze ważnego biletu okresowego, sieciowego ZTM na strefę A uzyskają kolejny środek transportu – będą mogli podróżować po Poznaniu nie tylko autobusami i tramwajami na liniach organizowanych przez ZTM, ale również pojazdami Polregio i Kolei Wielkopolskich (pomiędzy stacjami posiadającymi w nazwie Poznań oraz Kiekrz).

Przyjęta przez Radę Miasta Poznania uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym wejdzie w życie z dniem 1 września 2017r.

Kwota 70 złotych od każdego biletu normalnego Bus-Tramwaj-Kolej na strefę A jest efektem negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wartość udziału została ustalona tak, aby zrównoważyć skutki finansowe dla obu stron wspólnej oferty biletu Bus-Tramwaj-Kolej. Udział Miasta Poznania za bilety obowiązujące w strefach A+B, A+B+C, A+C ZTM pozostaje bez zmian. Nie zmienią się także ceny biletów w strefach A-C.

Rozszerzenie zasięgu biletu o nowe strefy, z atrakcyjnymi cenami dla pasażerów, może przyczynić się do dalszego wzrostu liczby nowych pasażerów dla ZTM i tym samym zmniejszenia liczby samochodów osobowych wjeżdżających do miasta.

 

Opłaty w ramach biletu wspólnego „Bus-Tramwaj-Kolej” od 1 września 2017r.:

Lp.

Rodzaj opłaty

Strefa

Ceny

normalny

ulga 50%

1.

na sieć na wszystkie linie

A

70,00 zł

35,00 zł

2.

A+B

96,00 zł

48,00 zł

3.

A+B+C

130,00 zł

65,00 zł

4.

A+C

96,00 zł

48,00 zł

 

UWAGA! Opłata ta nie stanowi odrębnego biletu – jest częścią kolejowego biletu miesięcznego imiennego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej „Bus-Tramwaj-Kolej”, sprzedawanego w sieci sprzedaży Kolei Wielkopolskich i Polregio.