Zbliża się przebudowa ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku

Opublikowano: 03/06/2020
Zbliża się przebudowa ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku

Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrały wykonawcę przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku, na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ulicami Krzyżową i Kilińskiego. Wybór w postępowaniu przetargowym rozpoczął procedurę zmierzającą do podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.

W ramach tej inwestycji na odcinku ponad 1 km przebudowane zostanie torowisko tramwajowe wraz siecią trakcyjną oraz węzeł rozjazdowy u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku. Zmieni się również cały układ drogowy. Dzięki zaplanowanym pracom poprawi się stan infrastruktury technicznej oraz komfort podróżowania komunikacją zbiorową, ponieważ tramwaje, dzięki wydzielonemu torowisku, nie będą blokowane przez samochody.

Dzięki zastosowanym technologiom nowe torowisko będzie bardziej ciche niż dotychczas i w dużej mierze zielone, zaopatrzone w system nawadniający. Poza odcinkiem przebiegającym przez rynek Wildecki zostanie wydzielone i odseparowane od jezdni. Z kamienic zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanego odcinka znikną przewody trakcyjne i oprawy oświetleniowe. Zostaną zawieszone na nowych słupach. Planuje się również modernizację stacji prostownikowej Pamiątkowa.

Przy ul. Św. Czesława powstaną przystanki wiedeńskie, a przy rynku Wildeckim - w wyniku przeniesienia przystanków z ul. Wierzbięcice i Górna Wilda – zostanie wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok. Przy rynku powstaną też parkingi rowerowe bike&ride. Wszystkie odnowione przystanki na przebudowywanym odcinku zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej.

Po obu stronach torowiska powstanie jednopasowa jezdnia uwzględniająca ruch rowerowy, na której będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojawią się elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, a także nasadzenia zieleni: miłorzęby, klony oraz sporo zieleni niskiej.

Dzięki podpisanym porozumieniom Poznańskie Inwestycje Miejskie będą realizowały to zadanie nie tylko w imieniu Miasta Poznań, lecz również jako inwestor zastępczy dla innych podmiotów, które planowały w tym miejscu roboty związane ze swoimi sieciami: Aquanetu SA oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Przebudowana bądź zbudowana od nowa zostanie infrastruktura oświetleniowa, kanalizacja deszczowa i wodociągowa, gazowa, elektryczna i ciepłownicza. Ta koordynacja działań inwestycyjnych zminimalizuje czas trwania związanych z nimi utrudnień.

W 2021 roku inwestycja zostanie skoordynowana z planowanym przez ZTM i MPK Poznań remontem torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej na dalszej części ulicy 28 Czerwca 1956 roku - od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej. Poza wymianą infrastruktury torowo-sieciowej, w formie antyzatok wybudowane zostaną przystanki Kosińskiego oraz Pamiątkowa. Oba zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt o nazwie „Przebudowa torowisk w poznańskich ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku” został dofinansowany kwotą ponad 27,2 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie https://pim.poznan.pl/