Cennik

Tytuł opłaty

Kwota brutto

Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z parkingu

Opłata za parkowanie od momentu wjazdu na parking do zakończenia doby parkingowej (godz. 2:30)

10,00 zł

Posiadanie przy wjeździe i wyjeździe z parkingu:

1) karty PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej, lub Elektronicznej Legitymacji Nauczyciela Akademickiego, z ważnym w wariantach strefowych zawierających strefę A biletem:

a) okresowym imiennym, na sieć, normalnym lub ulgowym,

b) Metropolitalnym lub Biletem Metropolitalnym z ulgą, na sieć,

c) na rok szkolny, na sieć,

d) semestralnym, na sieć,

e) dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć,

f) dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć,

g) socjalnym, na sieć,

h) dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć,

i) dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć,

j) Seniora, na sieć,

k) okresowym imiennym na trasę do 6 przystanków, normalnym, ulgowym 50%, Metropolitalnym lub  Metropolitalnym z ulgą,

l) w Programie Premiowym na sieć, normalnym lub ulgowym 50%,

m) w Programie Premiowym dla osób korzystających z „Biletu Metropolitalnego, na sieć” normalnym lub ulgowym 50%,

n) PEKA Firma na sieć, normalnym lub ulgowym 50%;

          2) dowodu wjazdu – jeśli czas pobytu pojazdu na parkingu wynosi poniżej 10 minut.

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu na  parkingu po upływie doby parkingowej

100,00 zł

-

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania

100,00 zł

-