Napisz do nas

 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegółowe informację dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na www.ztm.poznan.pl

 

Wymagane załączniki do wniosku:*

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia

Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną

Załączniki: