POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Biuro Obsługi Klienta

ul. Matejki 59

 60-770 Poznań

 

Telefon:

61 646 33 44

 

Adres e-mail:

ztm@ztm.poznan.pl

 

Czynne:

poniedziałek i czwartek: 9.00-17.00

wtorek, środa, piątek: 7.30-15.30

 

W Biurze Obsługi Klienta można:


- złożyć reklamację, skargę lub wniosek,

- odebrać kartę, która nie została odebrana w terminie do 40 dni w POK wpisanym we wniosku o wydanie karty PEKA

- złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

- otrzymać bilet zastępczy na czas wyrobienia duplikatu karty PEKA

 - bezpłatnie zrobić sobie zdjęcie do wniosku o wydanie karty PEKA

- otrzymać legitymację dla rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego na trasę dom-szkoła-dom

- uzyskać informację o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym miasta, systemie PEKA, objazdach, promocjach itp.

- otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku o wydanie karty PEKA czy innych dokumentów


 

stanowisko Biura Obsługi Klienta

rondo Kaponiera poziom -1

(w Punkcie Obsługi Klienta ZTM)

 

Czynne:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

 

 

Odwiedzając stanowisko Biura Obsługi Klienta można:

 

- złożyć reklamację, skargę lub wniosek

- złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

- otrzymać bilet zastępczy na czas wyrobienia duplikatu karty PEKA

- bezpłatnie zrobić sobie zdjęcie do wniosku o wydanie karty PEKA

- uzyskać informację o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym miasta, systemie PEKA, objazdach, promocjach itp.

- otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku o wydanie karty PEKA czy innych dokumentów