10 rzeczy, które warto wiedzieć o przewozie roweru autobusem lub tramwajem

10 rzeczy, które warto wiedzieć o przewozie roweru autobusem lub tramwajem

W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości przewozu rowerów w autobusach i tramwajach na liniach organizowanych przez ZTM przygotowaliśmy krótki poradnik.

Zdarza się, że rowerzysta staje przed koniecznością przewiezienia swojego jednośladu autobusem bądź tramwajem. Jest to możliwe w niemal wszystkich pojazdach MPK Poznań   (poza najkrótszymi autobusami i najstarszymi tramwajami, w których ze względów technicznych i bezpieczeństwa jest to wykluczone) oraz w części autobusów pozostałych operatorów.

Przypominamy zasady pozwalające bezpiecznie przewieźć rower, życząc jednocześnie udanych wycieczek rowerowych.

 

Rowerzysto!

 1. Na liniach organizowanych przez ZTM rower możesz przewozić tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.

Przypominamy, że każdy pojazd kursujący na liniach obsługiwanych przez ZTM jest oznaczony białym logo ZTM zamieszczanym nad przednimi drzwiami pojazdu lub za przednią szybą.

2. W autobusie i tramwaju bicykl można ustawić tylko w miejscu wyznaczonym: oznakowanym i wyposażonym w zabezpieczenie do przewozu roweru.

3. Prawidłowo zabezpiecz rower - to Twój obowiązek!

Jeśli pojazd jest wyposażony w uchwyt do koła roweru - rower ustaw przeciwnie do kierunku jazdy, umieszczając przednie koło w uchwycie.

Jeśli pojazd nie jest wyposażony w uchwyt, wykorzystaj pasy mocujące: Rower ustaw przodem do kierunku jazdy, oprzyj go o poziomą poręcz i przypnij w dwóch miejscach pasami mocującymi tak, aby odległość między rowerem a poręczą była jak najmniejsza.

4. Zwracaj uwagę, aby przewozić rower w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.

5. Przez całą podróż nadzoruj rower. Musisz go prawidłowo ustawić i zabezpieczyć. Ponosisz odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przewożenia roweru.

6. Jeśli w pojeździe pojawi się osoba niepełnosprawna na wózku lub rodzic z dziecięcym wózkiem – ustąp miejsca i wysiądź z pojazdu (nie możesz przewozić roweru nie zabezpieczając go w wymagany sposób). Nieopuszczenie pojazdu w opisanej sytuacji będzie traktowane jak nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania pojazdu, za co przewidziana jest opłata dodatkowa.

7. Przewóz roweru na liniach organizowanych przez ZTM Poznań nie podlega opłacie.

8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe mogą zostać niedopuszczone do przewozu lub wyproszone z pojazdu.

9. Pamiętaj! Możliwość przewozu roweru to przywilej, dlatego korzystając z niego należy pamiętać o wzajemnym szacunku i zachowaniu dobrych relacji między wszystkimi uczestnikami podróży.

10. Każdy pasażer powinien też wiedzieć, że ewentualne skargi i wnioski można składać osobiście lub pisemnie w Punktach Obsługi Klienta ZTM, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ztm.poznan.pl lub na adres elektroniczny: ztm@ztm.poznan.pl. Skargi i wnioski pasażerów w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej rozpatrują także właściwi operatorzy (przewoźnicy) w zakresie ich kompetencji.

 

Jak przewozić rower? ZOBACZ FILM

 

Zobacz także film MPK Poznań:

 

Życzymy udanych podróży!