100 milionów dla Poznania: Unijne wsparcie przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj i budowy trasy do pętli Falista

Opublikowano: 28/06/2017
100 milionów dla Poznania: Unijne wsparcie przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj i budowy trasy do pętli Falista

Umowy o dofinansowanie poznańskich projektów inwestycyjnych zostały podpisane w środę w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Pierwsza, której beneficjentem jest Miasto Poznań, dotyczy projektu przebudowy trasy tramwajowej Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Druga wesprze MPK Poznań sp. z o.o. w zakupach nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi ponad 100 milionów złotych.

Na realizację pierwszego projektu Poznań ze środków Funduszu Spójności otrzyma   niemal 57 mln zł. To jedna trzecia jego całkowitej wartości brutto. Przyjęty w dokumentacji aplikacyjnej harmonogram realizacji tej inwestycji zakłada prowadzenie robót budowlanych w trzech etapach - od roku 2017 do 2022. 

W ramach tego projektu przebudowane zostanie torowisko tramwajowe na odcinku od przystanku Kórnicka do os. Lecha oraz od os. Lecha do ronda Żegrze. To konieczność, bo jest ono w bardzo złym stanie. Dodatkowo powstanie ok. 800-metrowy odcinek nowej trasy tramwajowej, łączącej rondo Żegrze z nową pętlą przy ul. Unii Lubelskiej, która służyć będzie zarówno obsłudze taboru tramwajowego jak  i autobusów.

- Budowa nowego odcinka trasy lepiej skomunikuje z resztą miasta duże osiedla przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej. Liczymy na to, że dzięki niemu więcej osób będzie chciało korzystać z transportu publicznego.  Ważne jest również to, że za sprawą realizacji tego projektu zwiększy się atrakcyjność terenów inwestycyjnych w tym rejonie - podkreśla prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Poprawi się też komfort jazdy dotychczasowym odcinkiem trasy. Dzięki nowoczesnym technologiom, które zostaną wykorzystane przy przebudowie torowiska, ograniczone zostaną drgania i hałas. Nowe torowisko będzie bardziej trwałe, stabilne i bezpieczne. Zmiany dotkną również infrastruktury przystankowej na całej trasie stanowiącej przedmiot projektu. Przebudowane zostaną stare przystanki, powstaną nowe. W obu wypadkach będą one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Warto podkreślić, że jest to pierwszy oceniony pozytywnie projekt o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, spośród sześciu, jakie złożyliśmy w grudniu ubiegłego roku. Ocena pozostałych również zmierza ku końcowi, a to oznacza, że już niebawem może dojść do formalnego potwierdzenia przyznania kolejnych dotacji i - w konsekwencji - rozpoczęcia realizacji kolejnych zaplanowanych projektów - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania    

Pozytywną ocenę Centrum Unijnych Projektów Transportowych uzyskał już projekt  MPK, dotyczący zakupu nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego. Umowa podpisana w środę pozwoli współfinansować zakup 60 nowych tramwajów niskopodłogowych. Projekt zapewnia finansowanie realizacji dwóch przetargów - na dostawę 10 tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta, które już jeżdżą po Poznaniu oraz dostawę 50 całkowicie niskopodłogowych tramwajów z rodziny Moderus Gamma, które pojawią się na ulicach Poznania w latach 2018-2019. Wśród nich jest 20 tramwajów dwukierunkowych, które  kursować będą głównie na planowanej trasie na Naramowice.

- Wśród dziś podpisywanych umów nasz projekt jest największy. Jego łączna wartość to 450,30 mln zł. Unijne dofinansowanie wynosi natomiast 50 mln zł. Nie ukrywam, że liczymy na zwiększenie tego poziomu w przyszłości, o co będziemy zabiegać. Atutem tego projektu jest jego wysoki stan zaawansowania - przetargi zostały już rozstrzygnięte, projekt uzyskał akceptację specjalistów inicjatywy Jaspers, co nieomalże gwarantuje obligatoryjne jego zatwierdzenie jako dużego, przez Komisję Europejską  - mówi Wojciech Tulibacki prezes zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.

Warto przypomnieć, że dotacja zagwarantowana przez podpisaną w środę umowę, jest kolejną, jaką udało się pozyskać poznańskiemu MPK. Pod koniec ubiegłego roku spółka podpisała umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla projektu "Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las". Kwota ponad 67 mln zł została przeznaczona m.in. na dofinansowanie zakupu 20 jednokierunkowych Moderusów Beta.

Źródło: Urząd Miasta Poznania