AKTUALIZACJA 17 sierpnia rusza przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r.

Opublikowano: 07/08/2020
AKTUALIZACJA 17 sierpnia rusza przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r.

W poniedziałek, 17 sierpnia, rozpoczyna się kolejna inwestycja w obszarze infrastruktury transportu publicznego. Ruszają prace związane z przebudową torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. Krzyżową i Kilińskiego. W pierwszej kolejności obejmą ul. Wierzbięcice na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 r. wraz z węzłem rozjazdowym przy rynku Wildeckim.

Zmiany w organizacji transportu publicznego

W  trakcie remontu ulicą Wierzbięcice nie będą kursować pojazdy komunikacji miejskiej. Tramwaj linii nr 10 od 17 sierpnia (poniedziałek) pojedzie objazdem ulicami Górna Wilda i Królowej Jadwigi. 

Linia nr 10

DĘBIEC – 28 Czerwca 1956 r. – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Matyi –  Most Dworcowy – Rondo Kaponiera – Most Teatralny – Fredry – pl. Ratajskiego – pl. Wielkopolski – Małe Garbary – Rondo Śródka – Jana Pawła II – trasa Kórnicka – FRANOWO

Pobierz schemat zmienionej trasy linii numer 10

schemat trasy linii tramwajowej nr 10 od 17 sierpnia 2020r

Na ulicy Górna Wilda (za ulicą Niedziałkowskiego) zostaną zlokalizowane tymczasowe przystanki „Półwiejska”, z których będą korzystały tramwaje linii nr 2, 9, 10.

Zmieniona zostanie także trasa autobusowej linii nocnej numer 243. Autobus z ulicy Towarowej pojedzie przez Al. Króla Przemysła II, Przemysłową, Roboczą, Fabryczną oraz w jednym kierunku ul. Kosińskiego i Prądzyńskiego – jak linia nr 171.

Linia nr 243

RONDO KAPONIERA – Fredry – al. Niepodległości – Towarowa – Al. Króla Przemysła II – Przemysłowa – Robocza – Fabryczna – 28 Czerwca 1956 r. – Rolna – Wspólna – Dolna Wilda – Czechosłowacka – Łozowa – 28 Czerwca 1956 r. – OS. DĘBINA/LUBOŃ/WIRY

Pobierz schemat linii tramwajowych od 10 sierpnia 2020

schemat sieci tramwajowej od 17 sierpnia 2022

- Na wykonanie prac na tym odcinku wykonawca będzie miał 300 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu przebudowy ul. Wierzbięcice prace przeniosą się na ul. 28 Czerwca 1956 r., do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową. Według harmonogramu realizacja tego etapu zajmie 210 dni. Na przeprowadzenie całości zaplanowanych robót budowlanych przewidziane jest więc 510 dni od podpisania umowy. Obejmą one również prace związane z przebudową sieci, które dzięki podpisanym porozumieniom, będą realizowane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie w imieniu Aquanetu oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. Koordynacja działań inwestycyjnych zminimalizuje czas trwania związanych z nimi utrudnień – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zmiany w organizacji ruchu

Już od piątku 14 sierpnia (do niedzieli - 16 sierpnia) wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Wierzbięcice. Prosimy o stosowanie się do oznakowania.

Poniżej schemat przedstawiający zmiany w organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Wierzbięcice

schemat przedstawia zmiany w organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Wierzbiecice

Podczas pierwszego etapu robót, na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Wierzbięcice będzie ulicą jednokierunkową. Poruszać się nią będą mogły samochody jadące od centrum w kierunku ulic 28 Czerwca 1956 r. oraz Górna Wilda. Pojazdy zmierzające w kierunku przeciwnym zostaną poprowadzone objazdem przez ulice Przemysłową, Wujka i Przemysła II.

Na ulicach Niedziałkowskiego, Świętego Czesława, Żupańskiego i Spychalskiego - prostopadle krzyżujących się z ul. Wierzbięcice - ruch zostanie utrzymany, a kierowcy w pierwszych tygodniach przebudowy będą mieli umożliwiony przejazd przez skrzyżowania, które będą znajdowały się na obszarze budowy.

Wschodnia część ul. Wujka (od strony Oddziału Paszportów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), stanie się na czas prowadzenia robót drogą bez przejazdu. Kierowcy nie będą mogli skręcić w ten fragment ulicy od ul. Wierzbięcice.

Efekty przebudowy

Po zakończeniu prac torowisko i towarzysząca mu infrastruktura techniczna będą spełniały współczesne standardy. Rozwiązany zostanie również problem blokowania tramwajów przez samochody. Dzięki temu poprawi się komfort podróżowania komunikacją zbiorową i bezpieczeństwo ruchu. Za kilka lat zmodernizowany odcinek zostanie przedłużony i tramwaje pojadą dalej, ulicami Niezłomnych i Ratajczaka. Skróci się wówczas czas przejazdu z Dębca i Wildy do centrum.

Ruch samochodów zostanie odseparowany od torowiska  (poza odcinkiem przebiegającym przez rynek Wildecki). Nowe torowisko będzie bardziej ciche niż dotychczas i w dużej mierze zielone, z własnym systemem nawadniania. Sieć trakcyjna będzie zdjęta z budynków i zawieszona na słupach trakcyjno-oświetleniowych.

Przy ul. św. Czesława powstaną przystanki wiedeńskie, a przy rynku Wildeckim - w wyniku przeniesienia przystanków z ul. Wierzbięcice i Górna Wilda – zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok. Wszystkie odnowione przystanki na przebudowywanym odcinku zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej.

Zmieni się również układ drogowy. Po obu stronach torowiska będzie jednopasowa jezdnia uwzględniająca ruch rowerowy, na której będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Na chodnikach z płyt kamiennych pojawią się elementy naprowadzające dla osób niewidomych.

Wymienione zostaną elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Planowane są nasadzenia zieleni niskiej oraz drzew. Za 10 drzew, których wycięcie jest konieczne ze względu na kolizje, zasadzonych zostanie 15 nowych i niemal 1,5 tys. krzewów.

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano 78 równoległych do jezdni miejsc parkingowych oraz 13 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Skoordynowane prace

W 2021 roku inwestycja zostanie skoordynowana z planowanym wspólnie z MPK Poznań remontem torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej na dalszej części ul. 28 Czerwca 1956 roku - od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej. Poza wymianą infrastruktury torowo-sieciowej, przebudowane zostaną przystanki Kosińskiego oraz Pamiątkowa. Oba zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawcą przebudowy torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. Krzyżową i Kilińskiego, jest wybrane w postępowaniu przetargowym konsorcjum spółek Tormel i Terlan. Umowa opiewa na niemal 85 mln zł. Inwestycja uzyskała ponad 27,2 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.