26 i 29 października odbędą się spotkania wyborczo-inicjujące Poznańską Radę Transportu Aglomeracyjnego (PRTA)

Opublikowano: 14/10/2020
26 i 29 października odbędą się spotkania wyborczo-inicjujące Poznańską Radę Transportu Aglomeracyjnego (PRTA)

W poniedziałek 26 października oraz w czwartek 29 października odbędą się spotkania wyborczo-inicjujące, mające na celu wybranie członów Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego (PRTA). Do 20 października można zgłaszać swoich kandydatów.

Głównym zadaniem PRTA będzie pozyskiwanie opinii swoich członków, stanowiących reprezentację różnych środowisk na temat proponowanych przez ZTM nowych rozwiązań m.in.: organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych, infrastrukturalnych w zakresie transportu publicznego, umożliwienie swobodnej wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów, poglądów i uwag na temat wielu obszarów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Na spotkaniach planowane jest wybranie do Rady przedstawicieli z następujących środowisk:

- 26 października - organizacji społecznych (w tym przedstawiciele ruchów miejskich, osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń rowerowych, organizacji ekologicznych),

- 29 października - organizacji zrzeszających przedsiębiorców, zrzeszeń TAXI, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, środowiska naukowego.

Dodatkowo w skład Rady wejdą także przedstawiciele gmin i operatorów, z którymi Miasto Poznań współpracuje, Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania, Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, Miejskiej Rady Seniorów  oraz Stowarzyszenia Metropolii Poznań. Docelowo PRTA składać się będzie z 21 członków, a dyskusje podczas spotkań będą moderowane przez niezależnego moderatora.

Do największych organizacji działających na terenie aglomeracji zostaną wysłane zaproszenia na spotkanie. Zainteresowane organizacje, które nie otrzymają zaproszeń zapraszamy do zgłoszenia swojego przedstawiciela na adres kontaktowy ict@ztm.poznan.pl do wtorku 20 października 2020 r.

Rolą wybranych członków PRTA będzie m.in.:

- reprezentowanie swojego środowiska podczas spotkań Rady,

- przekazywanie do zainteresowanych organizacji informacji z prac Rady, w tym propozycji rekomendacji,

- koordynowanie prac zainteresowanych organizacji w celu uzyskania opinii, stanowisk, propozycji dotyczących obrad Rady,

- przekazywanie moderatorowi uzgodnionego stanowiska zainteresowanych organizacji na temat wypracowanych rekomendacji.

O wynikach wyborów członków PRTA poinformujemy po przeprowadzonych wyborach.