Atrakcyjna oferta okresowych biletów specjalnych – co zrobić by z niej skorzystać

Opublikowano: 02/10/2020
Atrakcyjna oferta okresowych biletów specjalnych – co zrobić by z niej skorzystać

Od 1 października uczniowie szkół podstawowych mogą podróżować komunikacją publiczną na podstawie biletu specjalnego, ważnego do 30 września następnego roku. Studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych mają do dyspozycji bilet semestralny. Wszystkie osoby rozliczające podatek dochodowy w Poznaniu lub jednej z gmin objętej porozumieniem transportowym, mogą natomiast skorzystać z ulgi metropolitalnej na bilety okresowe.

Bilet dla uczniów szkół podstawowych (60 zł/rok, strefy A+B+C+D)

Do końca września dzieci uczące się w szkołach podstawowych mogły jeździć tramwajami i autobusami na liniach ZTM na podstawie legitymacji szkolnej. Od 1 października mają do dyspozycji specjalny bilet dla uczniów szkół podstawowych w preferencyjnej cenie 60 zł za cały rok (5 zł na miesiąc) ważny od 1 października do 30 września kolejnego roku. Z biletu mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub jednej z 19. gmin objętych porozumieniami międzygminnymi. Bilet (bez względu na to kiedy został zakupiony) obowiązuje do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D, czyli na wszystkie linie ZTM. Aby uzyskać taki bilet należy zapisać uprawnienie na imiennej karcie PEKA lub PEKA Junior. Podstawą do zapisania tego uprawnienia jest ważna legitymacja szkolna (obecnie na rok szkolny 2020/2021). Z oryginałem dokumentu należy udać się do Punktu Obsługi Klienta ZTM, aby pracownik po jego weryfikacji mógł zapisać informację na karcie ucznia. Wówczas od razu można zakupić preferowany bilet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fotografia lub kserokopia legitymacji nie jest tożsama z oryginałem dokumentu i nie może być podstawą do zapisania uprawnienia.

Bilet semestralny dla uczniów i studentów (strefa A: 120 dni – 172 zł, 150 dni – 202 zł)

Studenci szkół wyższych oraz młodzież ucząca się (do ukończenia 23. roku życia), uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, mogą skorzystać z oferty biletu semestralnego na 120 lub 150 dni. Bilet można zakupić na wybrane strefy, a podstawą do jego zakupu jest uprawnienie zapisane na karcie PEKA. Aby zapisać informację o uprawnieniu należy udać się do Punktu Obsługi Klienta i okazać ważną legitymację. Po zapisaniu uprawnienia bilet można zakupić również przez Internet.

Studenci mają możliwość zaadaptowania swojej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) do systemu PEKA i korzystać z taryfy biletowej na takich samych zasadach jak posiadacze karty PEKA. Wystarczy złożyć wniosek o adaptację karty w systemie PEKA lub udać się do jednego z Punktów Obsługi Klienta.

Bilet Metropolitalny (kupując bilet na 366 dni płacimy 79 zł miesięcznie)

Bilet okresowy, nawet w porównaniu z tzw. biletem przystankowym - tPortmonetką, przy codziennych dojazdach do pracy jest najkorzystniejszym wyborem. Osoby płacące podatek PIT w Poznaniu lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym mogą uzyskać ulgę metropolitalną. Dlaczego warto? Cena popularnego Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (119 zł) jest niższa aż o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł). Dla pasażera, który ma Bilet Metropolitalny, dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM wyniesie 3,96 zł. Dla porównania – najtańszy bilet jednorazowy, z którego można korzystać maksymalnie 15 minut, kosztuje 4 zł. Dla osób dysponujących jednorazowo większą gotówką interesująca można być oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt wynosi 949 zł (na strefę A) – czyli 79 zł miesięcznie.

Aby uzyskać ulgę metropolitalną i płacić mniej za bilety okresowe, należy złożyć oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM oraz przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego, kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego. Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA. Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę.

Bilety specjalne – proste warunki korzystania

Bilety specjalne, jak sama nazwa wskazuje, dedykowane są określonym grupom pasażerów. Aby z nich korzystać, należy zadbać o zapisanie uprawnienia w systemie i na karcie PEKA. W przypadku biletów dla uczniów i studentów, podstawą do zapisania uprawnienia jest ważna legitymacja wydana przez szkołę lub uczelnię wyższą. Osoby ubiegające się o przyznanie ulgi metropolitalnej udostępniają do wglądu jeden z dokumentów potwierdzający fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W taryfie ZTM Poznań znajdują się także inne bilety specjalne, z których można korzystać spełniając określone warunki. Pełna informacja o biletach i dokumentach, na podstawie których przyznawane są uprawnienia znajduje się na stronie internetowej ZTM: https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/cennik/ulgi-i-zwolnienia/

Bezpieczna i sprawna obsługa klientów w POK ZTM

Od marca wszyscy funkcjonujemy w nowej rzeczywistości. Pomimo trudności i obostrzeń związanych z Covid-19 zapewniamy, niemal w stu procentach, bezpośrednią obsługę klientów. Nasze Punkty Obsługi Klienta są czynne od poniedziałku do piątku przez 14 godzin na dobę w godzinach 6.00-20.00. Obecnie, jak co roku jesienią, odnotowujemy wzmożony ruch. Dlatego w celu zapewnienia Klientom jak największej dostępności, pracujemy w maksymalnym składzie osobowym. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, a także dobre przygotowanie się do wizyty w Punkcie Obsługi Klienta. Ważne jest, aby przed wizytą w punkcie zapoznać się z informacjami jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia danej sprawy. Wszelkie informacje związane z obowiązującą taryfą biletową, a w tym warunki uzyskania uprawnień do korzystania z biletów specjalnych, dostępne są na stronie internetowej www.ztm.poznan.pl. W przypadku wątpliwości istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu e-mailowego: ztm@ztm.poznan.pl. Dobre przygotowanie i właściwe skompletowanie potrzebnych dokumentów pozwoli usprawnić obsługę oraz ograniczyć liczbę wizyt w POK ZTM. W punktach wciąż obowiązuje reżim sanitarny, mający zwiększać bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników ZTM. Dlatego podczas wizyty w Punkcie lub Biurze Obsługi Klientów prosimy o przestrzeganie kilku prostych:

- noszenie maski zasłaniającej usta i nos,

- zdezynfekowanie rąk lub korzystanie z jednorazowych rękawiczek,

- przebywanie podczas obsługi w miejscu wyznaczonym,

- zachowanie minimum 2 metrów odległości między osobami oczekującymi w kolejce,

- dokonywanie płatności (w miarę możliwości) kartą płatniczą

Uwaga: Przy składaniu wniosku o kartę PEKA - z uwagi na środki ochrony w czasie pandemii - nie są wykonywane zdjęcia.