Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Opublikowano: 26/06/2019
Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy istniejącego torowiska na Dębiec oraz budowy nowej trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Dziękujemy mieszkańcom za udział we wtorkowym spotkaniu. Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej www.tramwajdebiec.pl i zgłaszania swoich uwag (do 16 lipca br.).

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowej.  Przybyło wiele osób, głównie z Dębca. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu odpowiadali na wszystkie nurtujące ich pytania, a mieszkańcy wypełniali ankiety, w których wyrażali swoje opinie na temat koncepcji.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło konsultacje społeczne na temat koncepcji trasy tramwajowej na Klin Dębiecki.

Z wszelkimi materiałami na ten temat można zapoznać się na stronie internetowej www.tramwajdebiec.pl - tam również można wypełnić ankietę na temat proponowanych rozwiązań.

Uwagi można nadsyłać – do 16 lipca 2019r. - także pocztą:

  • eletroniczną – konsultacje@ztm.poznan.pl
  • tradycyjną – Zarząd Transportu Miejskiego, Dział Planowania Inwestycji, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

 

Celem projektu pod nazwą „Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki” jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców południowych obszarów Poznania poprzez rozbudowę sieci tramwajowej oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Rozwiązania te mają zmniejszyć liczbę samochodów i ograniczyć zatłoczenie ulic nie tylko w rejonie Klina Dębieckiego, ale także – ze względu na bliskość autostrady A2 – w całym Poznaniu.

 

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę torowiska od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli Dębiec - ok. 1,7 km,
  • budowę nowej trasy tramwajowej o długości ok. 1,6 km - od pętli Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej), do Klina Dębieckiego (w rejonie zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda, w pobliżu autostrady A2),
  • powstanie – w obrębie węzła Klin Dębiecki – pętli autobusowo-tramwajowej oraz  parkingów typu Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsc krótkiego postoju typu Kiss&Ride oraz dla autobusów dalekobieżnych,
  • kompleksową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

 

Zakładany przebieg nowej trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

W ramach projektu zakłada się kształtowanie jak najbardziej dogodnych węzłów przesiadkowych, w miarę możliwości w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi”.

Na całej długości inwestycji nastąpi dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do standardów infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawa nawierzchni chodników w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.

Zakłada się realizację m.in. możliwie szerokich platform przystankowych, adekwatnych do prognozowanych potoków pasażerskich oraz zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery architektoniczne, a jednocześnie poprawiających bezpieczeństwo i wygodę poruszania się osób z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu czy wzroku.

Przygotowana koncepcja zawiera po dwa różne warianty rozwiązań technicznych dotyczących wiaduktu nad linią kolejową nr 802 oraz torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956r. (od ul. Czechosłowackiej).

Przewidziano również modernizację Targowiska „Racjonalizatorów”, którego nowy kształt pozwoli na dalszy rozwój funkcji handlowej tego miejsca. W ramach projektu planuje się nowe rozmieszczenie pawilonów i straganów handlowych, miejsc postojowych dla samochodów dostawczych, toalet i wiat śmietnikowych, a także nowoczesnych elementów malej architektury oraz urządzenie zieleni.

Weź udział w konsultacjach! Włącz się w planowanie naszego Miasta!