Integracja transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl – od 1 sierpnia 2019r.

Opublikowano: 28/05/2019
Integracja transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl – od 1 sierpnia 2019r.

Poznańscy radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumień z gminami Kórnik oraz Zaniemyśl, na mocy których ZTM Poznań przejmie organizację linii autobusowych nr 501, 502, 560 i 561. Oznacza to, że od 1 sierpnia br. do Kórnika i Zaniemyśla będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM. Tego dnia – zdecydowali radni – w związku z utworzeniem strefy taryfowej D wprowadzone zostaną zmiany w taryfie biletowej.

Miasto Poznań, mając na uwadze ujednolicanie systemu publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, zaproponowało przejęcie od Miasta i Gminy Kórnik oraz Gminy Zaniemyśl zadań polegających na organizacji linii autobusowych nr 501, 502, 560 i 561. Linie te nadal będą obsługiwane przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus, jednak będzie na nich obowiązywać taryfa biletowa ZTM.

- Takie rozwiązanie pozwoli na wprowadzenie wspólnego biletu obejmującego całą podróż, co spowoduje istotną poprawę atrakcyjności transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy Kórnik dojeżdżających do Poznania oraz mieszkańców Poznania dojeżdżających do miejscowości na terenie gminy Kórnik, dzięki niższym kosztom oraz większej wygodzie (brak konieczności kupowania osobnych biletów) – tłumaczy Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora ZTM w Poznaniu.

W związku z zaplanowaną na 1 sierpnia 2019r. dalszą integracją transportu publicznego Poznania i gmin Kornik i Zaniemyśl, poznańscy radni przyjęli proponowane zmiany w taryfie biletowej ZTM.

Podstawową zmianą będzie wprowadzenie czwartej strefy biletowej, oznaczonej literą D.  Z zasięgiem stref taryfowych można zapoznać się TUTAJ

Wprowadzone zostaną także korekty w zakresie cen biletów czasowych jednorazowych z dodaniem nowego biletu oraz zmiany w zakresie biletów krótkookresowych uwzględniające ich podział na strefę A tj. Poznań oraz strefy A+B+C+D, czyli całą aglomerację. Korekty są także przewidziane w zakresie taryfy biletów okresowych oraz tPortmonetki.

Warto przeczytać artykuł „Integracja transportu publicznego Poznania i gmin Kórnik i Zaniemyśl: proponowane zmiany i nowości w taryfie biletowej”

 

Poniżej opis zmian, które zostaną wprowadzone z dniem 1 sierpnia br.:

 

Bilety jednorazowe:

bilet do 10 minut na strefy A+B+C+D - 3 zł

(cena bez zmian, dodanie strefy D)

 

bilet do 45 minut na strefy A+B+C+D - 5 zł

(nowy bilet, który zastąpi bilet do 40 minut lub na 1 przejazd w cenie 4,60 zł. Nastąpi zwiększenie zakresu czasowego biletu oraz dodanie strefy D. Bilet nie będzie już obowiązywał na cały przejazd, będzie tylko biletem czasowym).

 

bilet do 90 minut na strefy A+B+C+D - 7 zł

(nowość, bilet na najdłuższe podróże, umożliwiający przesiadki np. z długich linii podmiejskich na linie miejskie. Powyższe bilety jednorazowe będą umożliwiały przesiadkę, jednak z uwagi na długość linii nie będzie możliwości wykorzystania biletu na jeden przejazd).

 

Bilety krótkookresowe:

bilet na 24 godziny na strefę A - 12 zł

(obniżka w strefie A ceny biletu 24h obowiązującego obecnie w strefach A+B+C. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do turystów, osób odwiedzających Poznań okazjonalnie).

 

bilet na 24 godziny na strefy A+B+C+D - 15 zł

(urealnienie ceny obecnego biletu 24h na strefy A+B+C, przy uwzględnieniu rozszerzenia na strefę D).

 

bilet 7-dniowy na strefę A – 40 zł

(obniżka w strefie A ceny biletu 7-dobowego obowiązującego obecnie w strefach A+B+C).

 

bilet 7-dniowy na strefy A+B+C+D - 60 zł

(urealnienie ceny obecnego biletu 7-dobowego na strefy A+B+C, przy uwzględnieniu rozszerzenia na strefę D).

 

Ważne: Od sierpnia 2019r. wycofane z oferty zostaną bilety 2- i 3-dobowe. Utrzymane zostaną oferty promocyjne:

  • bilet 24-godzinny na weekend - jednorazowy bilet czasowy 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę,
  • bilety 24-godzinne na weekend dla rodziny - dwa normalne jednorazowe bilety czasowe 24-godzinne upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 3 dzieci w wieku do 15 lat.

 

Bilety okresowe:

(dodanie oferty biletów uwzględniającej strefę D, obniżka cen niektórych typów biletów)

okres

Typ biletu

ulga

strefa

obecne

cena od 1.08.2019r.

zmiana

bilet 30-dniowy

na sieć

Metropolitalny

A

99,00

99,00

 

Bez zmian

 

 

 

A+B

123,00

123,00

Bez zmian

 

 

 

A+B+C

171,00

168,00

Obniżka

 

 

 

A+B+C+D

 

204,00

Nowość

 

 

 

B

48,00

48,00

Bez zmian

 

 

 

B+C

89,00

83,00

Obniżka

 

 

 

B+C+D

 

121,00

Nowość

 

 

 

C

48,00

48,00

Bez zmian

 

 

 

C+D

 

83,00

Nowość

 

 

 

D

 

48,00

Nowość

 

trasowany do 6 przystanków

 

A+B+C

50,00

 

 

 

 

 

A+B+C+D

-

50,00

Dodanie strefy D

 

trasowany do 18 przystanków

 

A+B+C

80,00

-

 

 

 

 

 

A+B+C+D

-

80,00

Dodanie strefy D

 

trasowany do 24 przystanków

 

A+B+C

105,00

-

 

 

 

 

 

A+B+C+D

-

105,00

Dodanie strefy D

 

tPortmonetka

Ceny bez zmian. Biorąc jednak pod uwagę duże odległości między przystankami na nowych, zintegrowanych liniach, wprowadzone zostaną tzw. dodatkowe punkty poboru opłat z tPortmonetki na karcie PEKA. Celem jest urealnienie opłaty za przejazd, dostosowanie jej do przejechanej odległości, tak aby nie odbiegała znacząco od innych linii.

Ważne! Zmiana zostanie wprowadzona wyłącznie w odniesieniu do nowych, zintegrowanych linii, na pozostałych liniach w zakresie opłat z tPortmonetki nie są przewidywane żadne zmiany.

 

Poniżej dokumenty określające: wykaz opłat i ceny biletów za przejazdy organizowane przez ZTM, zasięg stref taryfowych i zasady taryfowe, które obowiązywać będą od 1 sierpnia 2019 roku: