Na rondzie Żegrze rozpoczęto montaż nowego torowiska

Opublikowano: 22/10/2018
Na rondzie Żegrze rozpoczęto montaż nowego torowiska

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze. Wykonawca rozpoczął montaż torowiska w obrębie ronda i wykonał już pierwsze fundamenty pod nowe słupy trakcyjne – informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W najbliższych dniach, oprócz kontynuacji montażu torowiska w rejonie ronda Żegrze, wykonawca zajmie się pracami związanymi z budową jezdni, dróg rowerowych i chodników na rondzie oraz w jego sąsiedztwie, budową wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji teletechnicznej oraz układaniem kabli energetycznych.

Zgodnie z przyjętym dla tego etapu inwestycji harmonogramem, zasadnicze roboty do końca roku będą się toczyć w rejonie ronda Żegrze.

Dzięki przebudowie i zastosowanej technologii na całej trasie znacznie poprawi się komfort podróżowania, przejazdy tramwajów na tym odcinku będą generowały mniejszą emisję hałasu i drgań, a trasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nowe oblicze zyskają dotychczasowe przystanki tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, na którym przesiadki będą dokonywane "drzwi w drzwi". Tam również piesi zyskają dodatkowe przejście naziemne, umożliwiające swobodny dostęp do przystanku osobom niepełnosprawnym.

 

Źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie

 

Wspolfinansowanie Fundusz Spojnosci infrastruktura i Srodowisko GTR