Nowy rok szkolny 2019/2020: oferta dla uczniów

Opublikowano: 27/08/2019
Nowy rok szkolny 2019/2020: oferta dla uczniów

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019r. zostało rozszerzone uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół. Obecnie z takich przejazdów mogą korzystać uczniowie na liniach ZTM z Poznania i 19 samorządów objętych porozumieniem międzygminnym w strefie A+B+C+D (na całej sieci).

Od 1 sierpnia 2019r. bez konieczności zakupu biletu – na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu podróżują uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również Ci mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Mapa stref taryfowych ZTM Poznań od 1 sierpnia 2019r.

2019.08.01Zyrafa pion

Warunkiem skorzystania z bezpłatnej komunikacji jest ważna legitymacja szkolna
z wpisanym miejscem zamieszkania adekwatnym do miejscowości ze strefy  biletowej ZTM A, B, C lub D. Nie ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej możliwości skorzystać. Karta PEKA w takim przypadku – niezależnie od legitymacji szkolnej – będzie dokumentem potwierdzającym prawo do darmowych przejazdów.

Wprowadzenie darmowych przejazdów dla uczniów z pewnością znacząco uatrakcyjniło ofertę transportu publicznego Miasta Poznania i Aglomeracji. Jest to ukłon w stronę młodzieży i ich rodziców, a także  zachęta, aby częściej korzystać z komunikacji zbiorowej w dojeździe do szkół czy podczas wspólnych przejazdów.

Poniżej zamieszczamy dwa informatory: dotyczący rozbudowanej oferty biletowej ZTM Poznań dla uczniów i nauczycieli oraz dotyczący ulg i zwolnień przysługujących w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań, ponieważ w minionych latach otrzymywaliśmy wiele pytań w tej sprawie od rodziców.

 

Rok szkolny 2019/2020

oferta ZTM Poznań
kierowana do uczniów i szkół ze wszystkich stref taryfowych 

 

Komunikacja miejska w strefach  A, B, C i D  bezpłatna dla uczniów szkół podstawowych mieszkających w Poznaniu
i gminach, do których docierają autobusy ZTM  (od 1 sierpnia 2019r.)

Od 1 sierpnia br. bez konieczności zakupu biletu mogą podróżować liniami organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniami międzygminnymi: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Uprawnienie obowiązuje we wszystkich strefach taryfowych ZTM - na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

Warunkiem korzystania z bezpłatnej komunikacji jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu lub miejscowości z gminy objętej porozumieniem międzygminnym. Nie ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej możliwości skorzystać. Karta PEKA jest w takim przypadku – niezależnie od legitymacji szkolnej – dokumentem potwierdzającym prawo do darmowych przejazdów.

Bilet semestralny

To oferta dla dzieci i młodzieży uczącej się, do ukończenia 23. roku życia. Warunkiem jest uczęszczanie do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi.

ceny biletow semestralnych od 1.08.2019

Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest ważna legitymacja szkolna lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu (informacja o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji). Bilety semestralne występują w wersji na 120 lub 150 dni, można je kupić na strefy: A, A+B, A+B+C, A+B+C+D.

 

Bilet grupowy dla uczniów szkół podstawowych

Od 1 lipca 2017r. w ofercie znajduje się bilet grupowy w formie papierowej. Koszt 10-godzinnego biletu to 50 zł. Na jego podstawie w strefie A+B+C+D może podróżować do 30 uczniów szkół podstawowych i maksymalnie dwóch opiekunów.

Bilet grupowy można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w biletomatach stacjonarnych.

 

Bilet na rok szkolny

Jest skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi.

ceny biletow na rok szkolny od 1.08.2019

Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest ważna legitymacja szkolna lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Bilet na rok szkolny jest ważny przez 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca, można go wykupić na strefy: A, B, C, D, A+B, B+C, C+D, A+B+C, B+C+D, A+B+C+D.

 

Karta PEKA

Bilety okresowe i specjalne zapisywane są na imiennej karcie PEKA. Pierwszą imienną kartę PEKA można uzyskać bezpłatnie, po złożeniu wniosku o jej wydanie (w imieniu dzieci wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni). Najprostszym i najwygodniejszym sposobem jest złożenie takiego wniosku przez Internet - wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej www.peka.poznan.pl, dołączyć zdjęcie w formacie jpg lub png, a później odebrać kartę w wybranym przez siebie Punkcie Obsługi Klienta ZTM.

Wniosek można wypełnić i złożyć także w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Karta wydawana jest za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub innej osobie - na podstawie pisemnego upoważnienia z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego osoby odbierającej). Przy odbiorze karty można wgrać przysługującą użytkownikowi ulgę. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.peka.poznan.pl. Lista adresowa Punktów Obsługi Klienta ZTM i informacje o taryfie znajdują się również na stronach internetowych www.ztm.poznan.pl i www.peka.poznan.pl

Przejazdy zorganizowane

To specjalna oferta dla uczestników imprez i wydarzeń trwających do 14 dni. Obejmuje ona uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 10 osób.

Postawą skorzystania z oferty jest podpisanie z ZTM umowy, która określi warunki przejazdów: dokumenty przewozu, termin, opłatę. Szczegółowe informacje, w tym cennik i dane kontaktowe zamieszczone zostały w zakładce Komunikacja/Przejazdy zorganizowane na stronie internetowej www.ztm.poznan.pl.

W sprawach związanych z biletem grupowym oraz przejazdami zorganizowanymi prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8346 107.

 

Rok szkolny 2019/2020

Uprawnienia dzieci i uczniów do zwolnień oraz ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Poznań (od 1 sierpnia 2019r.)

Przejazdy bezpłatne

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia korzystają z przejazdów na liniach ZTM bezpłatnie. Dotyczy to także uczniów klas 1. szkół podstawowych w pierwszym miesiącu nauki. Podstawą uprawnienia jest oświadczenie rodzica lub opiekuna.

Uczniowie szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół

Od 1 sierpnia 2019r. bezpłatnie mogą podróżować liniami organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Uprawnienie obowiązuje we wszystkich strefach taryfowych ZTM (A+B+C+D) - na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

Warunkiem korzystania z bezpłatnej komunikacji jest ważna legitymacja szkolna z wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu lub gminie objętej porozumieniem międzygminnym. Nie ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej możliwości skorzystać. Karta PEKA jest w takim przypadku – niezależnie od legitymacji szkolnej –  dokumentem potwierdzającym prawo do darmowych przejazdów.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26. roku życia

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26. roku życia może korzystać z bezpłatnych przejazdów na liniach ZTM. Warunkiem jest zapisanie informacji o przysługującym uprawnieniu na imiennej karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub posiadanie podczas podróży na liniach ZTM jednego z niżej wymienionych dokumentów:

- ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne,

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką

Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 26. roku życia są także uprawnieni do bezpłatnych przejazdów - w czasie podróży z tymi osobami.

Ponadto do bezpłatnych przejazdów są uprawnieni opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 26. roku życia posiadających legitymację według wzoru MEN – I/51/2, MEN – I/52/2 lub ART – II/293/3, MEN-I/50a-N/2 na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez ZTM w Poznaniu uprawniającej do przejazdów  bez dziecka na trasie  miejsce zamieszkania-szkoła  (inna placówka specjalna) znajdująca się na terenie Poznania  lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - miejsce zamieszkania, wystawionej na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna.

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywające na terenie Poznania mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów na liniach ZTM nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia.

Warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu. Informacja można zapisać z jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Przejazdy ulgowe (ulga 50 proc.)

Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia

Dzieci i młodzież ucząca się, od 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi – może korzystać z 50-proc. ulgi na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Ulga dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, m.in. liceów, techników, zawodówek.

Warunkiem korzystania z ulgi jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja szkolna. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia może korzystać z 50-proc. ulgi na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Ulga dotyczy uczniów, którzy nie posiadają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.

Warunkiem korzystania z ulgi jest ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek dziecka lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych spoza Poznania

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, nie będący mieszkańcami Poznania ani jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi do 30 września  roku, w którym ukończyli 20. rok życia mogą korzystać z 50-proc. ulgi na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Uprawnienie daje możliwość przejazdów ulgowych osobom, które uczyły się poza Poznaniem lub w jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym, ale np. zamierzają podjąć naukę na uczelni wyższej w Poznaniu.

Warunkiem korzystania z ulgi jest ważna legitymacja szkolna.

Uczniowie i studenci szkół zagranicznych do ukończenia 26. roku życia

Uczniowie i studenci szkół zagranicznych do ukończenia 26. roku życia mogą korzystać z 50-proc. ulgi na liniach organizowanych przez ZTM Poznań na podstawie imiennej International Student Identity Card (ISIC).