Płać podatki w Poznaniu lub aglomeracji i korzystaj z tańszej oferty: bilet socjalny

Opublikowano: 16/03/2023
Płać podatki w Poznaniu lub aglomeracji i korzystaj z tańszej oferty:  bilet socjalny

Stolica Wielkopolski wraz z 19 samorządami, z którymi tworzy wspólny system transportu publicznego, premiuje osoby, które rozliczają podatek dochodowy na rzecz Poznania lub tych gmin. Pasażerowie mogą wówczas korzystać z tańszych, specjalnych biletów okresowych, takich jak: Bilet Metropolitalny i Bilet Metropolitalny z Ulgą, bilet socjalny, bilet Seniora oraz bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Dziś przybliżamy bilet socjalny.

Tak jak w pozostałych przypadkach oferta specjalnego biletu socjalnego skierowana jest dla osób zamieszkałych na terenie Poznania lub samorządu objętego porozumieniem międzygminnym, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Poznania lub jednego z 19 samorządów (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód). Obecnie 19 gmin posiada podpisane porozumienie transportowe z Poznaniem. Są to: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Luboń, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Bilet socjalny obowiązuje na całej sieci ZTM (strefa A+B+C+D) i można go kupić w dwóch wariantach: na 30 dni za 1 zł lub na 365 dni za 12 zł.

Z oferty mogą skorzystać:

- osoby pobierające zasiłek stały, zamieszkałe na terenie Poznania lub samorządu objętego porozumieniem międzygminnym, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Poznania lub jednego z 19 samorządów (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód);

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałe na terenie Poznania lub samorządu objętego porozumieniem międzygminnym, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Poznania lub jednego z 19 samorządów (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód);

- osoby pobierające rentę socjalną, zamieszkałe na terenie Poznania lub samorządu objętego porozumieniem międzygminnym, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Poznania lub jednego z 19 samorządów (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód).

Aby móc skorzystać z oferty specjalnego bilety socjalnego konieczne jest:

- złożenie Oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożenie pierwszej  strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego,

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym prawo do tańszego biletu jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Powyższa procedura dotyczy wyłącznie klientów, którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletu. Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019 r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z w/w biletów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:

https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/

https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/taryfa-biletowa/ulgi-i-zwolnienia/