Podsumowanie konsultacji społecznych w ramach prac projektowych dla zadania „Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego”

Podsumowanie konsultacji społecznych w ramach prac projektowych dla zadania „Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego”

Publikujemy podsumowanie konsultacji społecznych, prowadzonych w ramach prac projektowych dla zadania „Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego” (odc. Przybyszewskiego/Żeromskiego – rynek Jeżycki)

W ramach przeprowadzonych (między 21 marca a 17 kwietnia br.) konsultacji społecznych, do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wpłynęło łącznie 51 wiadomości.

Postulaty strony społecznej dotyczyły głównie zagadnień związanych z docelową organizacją ruchu, funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz estetyką wizerunku miasta. Ponadto Rada Osiedla Jeżyce odniosła się do proponowanych zmian, formułując uwagi z następująco uszeregowanymi priorytetami: ruch pieszy, ruch komunikacji miejskiej, zieleń, ruch rowerowy, ruch samochodowy mieszkańców, tranzyt samochodowy.

Po wnikliwej analizie zgłoszonych postulatów, która została przeprowadzona pod kątem technicznym, formalno-prawnym, funkcjonalnym i ekonomicznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, postanowiono o wprowadzeniu korekt z zakresu organizacji ruchu, tj.:

  • pozostawienie relacji lewoskrętnych z ul. Dąbrowskiego w ulice poprzeczne (oprócz zakazu skrętu w lewo w ul. Żurawia z uwagi na przystanek „wiedeński” przy rynku Jeżyckim);
  • likwidacja lewoskrętów do posesji poza obszarem skrzyżowań;
  • ustanowienie jednego kierunku ruchu w ul. Długosza (w kierunku ul. Dąbrowskiego, zgodnie z obowiązującą tymczasową organizacją ruchu) oraz automatyczne wyeliminowanie jednego lewoskrętu z ul. Dąbrowskiego przez torowisko tramwajowe, przy zachowaniu nakazu skrętu w prawo z ul. Długosza w ul. Dąbrowskiego.

 

O koncepcji przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego można przeczytać tutaj.