Przypominamy: komunikacja miejska w strefie A od 1 września 2018r. bezpłatna dla mieszkających w Poznaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Opublikowano: 18/06/2018
Przypominamy: komunikacja miejska w strefie A od 1 września 2018r. bezpłatna dla mieszkających w Poznaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Od 1 września 2018r. mieszkający w Poznaniu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego „podstawówek” i gimnazjów, będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie A – czyli na terenie miasta Poznania – na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Aby dotrzeć z tą informacją do jak największego grona pasażerów ZTM prowadzi kampanię promocyjną.

Warunkiem korzystania z bezpłatnej komunikacji będzie okazanie ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu. Nie ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej możliwości skorzystać. Karta PEKA będzie w takim przypadku – niezależnie od legitymacji szkolnej –  dokumentem potwierdzającym prawo do darmowych przejazdów.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2018r. bezpłatnych przejazdów dla poznańskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ZTM Poznań od końca kwietnia 2018r. prowadzi  kampanię informacyjno-promocyjną.

W pierwszej kolejności - dzięki współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania informacja o bezpłatnych przejazdach trafiła bezpośrednio do wszystkich poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wymienionych wyżej szkół. Przygotowano ulotkę informacyjną wraz kompleksową informacją o ofercie biletowej ZTM dla szkół i uczniów.

Od połowy czerwca ulotka jest dostępna we wszystkich Punktach Obsługi Klienta ZTM. Zawiera ona nie tylko podstawowe informacje o bezpłatnych przejazdach, ale także kompendium wiedzy dotyczące promocji biletowych ZTM oraz korzystnych cenowo biletów specjalnych.

Dziś na antenie lokalnych stacji telewizyjnych rozpocznie się emisja spotu promocyjno-informacyjnego, dzięki któremu zamierzamy dotrzeć z komunikatem o bezpłatnych przejazdach uczniów do jak największej liczby odbiorców. Zobacz film.

- Mamy nadzieję, że wprowadzenie bezpłatnych przejazdów przyczyni się w jeszcze większym stopniu do korzystania z transportu publicznego m.in. w dojazdach rodziców z dziećmi do szkół oraz podczas weekendów – mówi Piotr Snuszka, Dyrektor ZTM Poznań.

Czytaj więcej