Przypominamy o możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety okresowe ZTM

Opublikowano: 18/03/2020
Przypominamy o możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane  bilety okresowe ZTM

Dotychczasowe apele o pozostanie mieszkańców aglomeracji poznańskiej w domu przynoszą efekt w postaci radykalnego spadku mobilności. Ponownie prosimy i apelujemy o ograniczenie udziału w dużych skupiskach ludzkich oraz o korzystanie przede wszystkim ze zdalnych form pracy i kontaktu. Dużo mniejsza mobilność przekłada się na znacznie, bo ponad 60-proc. niższą frekwencję na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Przypominamy, że pasażerowie którzy z uwagi na obecną sytuację nie korzystają z biletów okresowych ZTM, mogą wnioskować o zwrot za niewykorzystaną część biletów długookresowych

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przewozów ZTM zwrot dotyczy całości kwoty w momencie, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu, bądź też kwoty za niewykorzystaną część biletu, w momencie, kiedy termin obowiązywania biletu już się rozpoczął. Wniosek o zwrot należności za bilet okresowy można złożyć:

- za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie PEKA,

- lub przesłać na adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl: podając imię, nazwisko, adres oraz numer UID karty PEKA.

W obu przypadkach konieczne jest podanie numeru konta bankowego, ma który ma być dokonany zwrot. Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie w okresie ważności biletu a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ZTM.

Możliwość zwrotu dotyczy zakupionego biletu okresowego imiennego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z Ulgą. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji przyjmujemy również wnioski dotyczące zwrotu biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny, jednak w odniesieniu do nich każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

ZTM Poznań nie przewiduje możliwości „zawieszenia” obowiązywania biletów okresowych. Wynika to z faktu, że technicznie każdy chętny musiałby złożyć wizytę w Punkcie Obsługi Klienta ZTM, co z oczywistych względów nie jest obecnie możliwe. Zwroty gotówki są rozwiązaniem pozwalającym szybko sprawę zakończyć i dać pasażerom możliwość skorzystania z innej, optymalnej dla nich oferty z taryfy biletowej ZTM.

Warto podkreślić, że zwroty biletów okresowych są realizowane od kilku dni, tylko w poniedziałek (16 marca) do ZTM wpłynęło około 100 wniosków.