Raport z konsultacji społecznych w sprawie ulicy Nowej Stoińskiego

Opublikowano: 24/07/2018
Raport z konsultacji społecznych w sprawie ulicy Nowej Stoińskiego

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych w sprawie ulicy Nowej Stoińskiego informujemy, że do dalszych prac koncepcyjnych skierowano wariant jednojezdniowy (maksymalnie odsunięty od zabudowań os. Łokietka, z zielenią między jezdnią a osiedlem) oraz wariant zadrzewionej alei.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ulicy Nowej Stoińskiego, w ramach których:

- zebrano 56 ankiet podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami (ankietowani z trzech propozycji wyboru rodzaju drogi Nowej Stoińskiego zdecydowanie opowiedzieli się za wariantem jednojezdniowym oraz wariantem zadrzewionej alei). W większości ankietowani podnosili potrzebę usprawnienia transportu publicznego ulicą Łużycką (obecnie autobusy blokowane są zatorami samochodowymi) oraz to, że budowana trasa tramwajowa na Naramowice, skłoni ich do rezygnacji z podróży samochodem na rzecz tramwaju.

- 17 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną. Pojawiły się głosy zarówno za budową ulicy Nowej Stoińskiego, jak i obawy z tym związane, m.in. dotyczące hałasu, pogorszenia stanu środowiska naturalnego w obrębie Żurawińca czy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Również Rada Osiedla Naramowice zgłosiła swoje uwagi w powyższym zakresie.

Wszystkie otrzymane wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych i w miarę możliwości uwzględnione.

W nawiązaniu do przeprowadzonych konsultacji społecznych, do dalszych prac koncepcyjnych skierowano wariant jednojezdniowy (z rezerwą na ewentualną drugą jezdnię w przyszłości), maksymalnie odsunięty od zabudowań os. Łokietka, z zastosowaniem zieleni między jezdnią a osiedlem, oraz wariant zadrzewionej alei (2x1).

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych "Nowej Stoińskiego".

Poniżej szczegółowy raport z konsultacji społecznych, do zapoznania z którym zapraszamy.