Spójna polityka transportowa - zmiany w zarządzaniu

Opublikowano: 25/03/2019
Spójna polityka transportowa - zmiany w zarządzaniu

Miasto wprowadza zmiany w zarządzaniu komunikacją i transportem publicznym w Poznaniu. Struktury miejskich jednostek zostaną uproszczone i uporządkowane, a proces podejmowania decyzji - usprawniony. Powstanie też kompleksowa "Polityka mobilności", dotycząca poruszania się po Poznaniu.

- Transport publiczny to jeden ze strategicznych obszarów rozwoju miasta - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Dlatego zarządzanie nim musi być skoordynowane, przemyślane i konsekwentne. Każdy mieszkaniec miasta musi mieć jasność, kto i za co odpowiada. Temu właśnie mają służyć zmiany, które wejdą w życie od kwietnia.

Jak zaznacza Mariusz Wiśniewski, strategicznym celem jest zwiększenie udziału podróży transportem publicznym wśród poznaniaków. - Nie ma innej alternatywy jeśli chcemy żyć w mieście bez korków, w mieście czystym, zielonym, bez hałasu, przyjaznym dla pieszych. Musimy inwestować w autobusy i buspasy, tramwaje i zielone torowiska. Nie będziemy nikogo na siłę przesadzać z samochodu w tramwaj. To ma być wybór każdego poznaniaka – mówi zastępca prezydenta. I dodaje: -  Chciałbym, abyśmy uświadomili sobie, że także z punktu widzenia kierowców każdy nowy przystanek tramwajowy, każda nowa linia autobusowa czy kilometr drogi rowerowej to zysk. To bowiem szansa, że dzięki temu więcej  mieszkańców skorzysta z alternatywnych sposobów transportu, a co za tym idzie - mniej ludzi wyjedzie na ulice samochodami, co zmniejszy korki.

- Chcemy dostosować struktury do nowych zadań i celów - mówi Jan Gosiewski, dyrektor ZTM. - Dlatego podkreślamy znaczenie trzech najważniejszych obszarów, którymi się zajmujemy. Są nimi: rozwój transportu publicznego, rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i utrzymywanie  jej w odpowiednim stanie oraz dbanie o relacje z klientami.

Z istniejących dotychczas pięciu zastępców pozostanie czterech: ds. publicznego transportu zbiorowego (Wojciech Miechowicz), ds. infrastruktury transportowej (Tomasz Łapszewicz) ds. sprzedaży i obsługi klientów (Małgorzata Pilichowska-Woźniak) oraz ds. ekonomicznych (Ewa Wieczorek).

Kluczowymi zadaniami pionu Publicznego Transportu Zbiorowego będą: rozwój systemu informacji pasażerskiej, przygotowanie planu skomunikowania dzielnic peryferyjnych oraz integracja z gminami.

Z kolei pion Infrastruktury Transportowej ma się zająć m.in.: koncepcjami tras tramwajowych do dworca Poznań Wschód oraz na Marcelin, konsultacjami społecznymi trasy na Klin Dębiecki i II etapu trasy na Naramowice, a także aktualnymi i zaplanowanymi już inwestycjami, jak I etap trasy na Naramowice, modernizacji GTR, przebudową torowiska na Wierzbięcicach i 28 Czerwca 1956r.

Dział zajmujący się sprzedażą biletów opracuje kierunki rozwoju sieci dystrybucji biletów z uwzględnieniem nowych możliwości technologicznych (np. płatności bezdotykowych).

Więcej informacji na stronie poznan.pl