tPortmonetka na karcie PEKA – przewodnik dla użytkownika

Opublikowano: 06/09/2021
tPortmonetka na karcie PEKA – przewodnik dla użytkownika

Możliwość opłacania przejazdów na liniach ZTM w Poznaniu przy pomocy tPortmonetki na karcie PEKA jest jedną z największych zalet Poznańskiej  Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Dzięki tPortmonetce możemy zaoszczędzić pieniądze, zapłacić za podróż towarzyszącej nam osoby lub skorzystać z korzystnej kontynuacji naliczania opłat podczas podróży. W poniższym  przewodniku przypominamy, w jaki sposób korzysta się z tPortmonetki.

tPortmonetka jest nieodłączną częścią każdej imiennej karty PEKA oraz karty PEKA na okaziciela.

Opłata z tPortmonetki na karcie PEKA, czyli tzw. bilet przystankowy -  pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Obowiązuje tutaj taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Przejazd pierwszego przystanku kosztuje 72 grosze (taryfa normalna), drugiego i trzeciego 60 gr. Natomiast korzystając z czasowych biletów jednorazowych, np. biletu do 15 minut za 4 zł, po kwadransie podróży pasażer chcący kontynuować przejazd, musi skasować kolejny bilet. 

Płacąc z tPortmonetki nie ma znaczenia, w której strefie taryfowej ZTM Poznań korzystamy
z transportu. Opłaty wszędzie są takie same, obojętnie czy podróżujemy wyłącznie po Poznaniu (strefa A) czy przemieszczamy się z Kórnika (strefa C) do Kleszczewa (strefa B) lub z Dopiewa (strefa C) przez Komorniki (strefa B) do Poznania (strefa A). Strefy taryfowe obowiązują wyłącznie w przypadku korzystania z biletów okresowych.

Warto pamiętać, że każda podróż do 18 przystanków opłacana z tPortmonetki w jednym pojeździe lub przy skorzystaniu z maksymalnie trzech przesiadek (wykonanych w ciągu maks. 20 minut) jest tańsza (koszt 3,96 zł) od najtańszego czasowego biletu jednorazowego do 15 minut.

Dodatkowe bonusy dla korzystających z tPortmonetki

Możliwość opłacania przejazdu za osobę towarzyszącą

tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA i/lub jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Korzystna kontynuacja naliczania opłaty

Jeśli pasażer używa tPortmonetki i przesiada się, opłata za przejechane przystanki może być naliczana tak, jakby była to jedna podróż. Warunkiem jest, żeby pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem jej do szarej kieszonki czytnika przy wejściu do kolejnego minęło nie więcej niż 20 minut. Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3. Ważne! Powyższy bonus dotyczy wyłącznie posiadacza karty PEKA (imiennej lub na okaziciela), a nie osoby towarzyszącej, z którą podróżujemy tramwajem lub autobusem na liniach ZTM.

Bonus za wiele przejazdów

Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy 15 zł (czyli równowartość ceny normalnego biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia podróżuje za darmo. 

Możliwość podróżowania „akonto”

W przypadku posiadania na tPortmonetce środków na przejazd co najmniej jednego przystanku, ale niewystarczających do przejechania do końca trasy, czytnik w pojeździe poinformuje pasażera o przewidywanym ujemnym saldzie konta tPortmonetki na koniec przejazdu. Pasażer bez problemu może przejechać całą trasę i na karcie PEKA zostanie naliczona opłata, a stan konta tPortmonetki będzie miał wartość ujemną. Brakująca kwota zostanie rozliczona podczas kolejnego doładowania konta tPortmonetki. Np. posiadamy środki w wysokości 1 zł, a nasza 14-przystankowa podróż tramwaje linii nr 14 z Os. Sobieskiego na Górczyn kosztuje 3,64 zł. Nie ma problemu, możemy ruszać w trasę, ale po jej zakończeniu na koncie tPortmonetki będziemy mieli debet w wysokości -2,64 zł. Jeśli doładujemy tPortmoentkę kwotą 10 zł, to na przejazdy – po spłaceniu debetu - będziemy mieli do wykorzystania na przejazdy 7,36 zł.

Instrukcja korzystania z tPortmonetki na karcie imiennej

Zasada podstawowa: przyłóż imienną kartę PEKA do czytnika po wejściu i przed wyjściem z pojazdu

Korzystając z tPortmonetki należy za każdym razem przyłożyć kartę PEKA do czytnika przy wejściu
i wyjściu z pojazdu. Tylko wówczas system PEKA nalicza opłatę za liczbę przejechanych przystanków. Wynika to ze sposobu rozliczania przejazdu opłacanego z tPortmonetki. W momencie zbliżenia karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu pobierana jest opłata do końca trasy linii komunikacyjnej. Dlaczego? Ponieważ, tylko pasażer wie dokąd chce pojechać – system PEKA takiej wiedzy nie posiada, dlatego pobiera opłatę do końcowego przystanku. Jeśli wysiądziemy wcześniej niż na ostatnim przystanku - przy przyłożeniu karty PEKA do czytnika przy wyjściu z pojazdu system PEKA rozliczy przejazd stosownie do liczby przejechanych przystanków i nastąpi zwrot na konto tPortmonetki w stosownej wysokości. Dlatego tak ważne jest każdorazowe przyłożenie kary PEKA do czytnika po wejściu do tramwaju/autobusu oraz przed jego opuszczeniem.

UWAGA! Jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki, to chcąc ułatwić sobie wysiadanie można przyłożyć kartę PEKA wcześniej niż przed opuszczeniem pojazdu. Jeżeli usłyszymy głosową zapowiedź kolejnego przystanku (tego na którym zamierzamy wysiąść) możemy bez obaw przyłożyć kartę do czytnika. Wówczas zostanie pobrana dokładnie taka sama opłata jak w przypadku przyłożenia karty przed wyjściem z pojazdu.

Instrukcja korzystania z tPortmonetki na karcie na okaziciela

Zasada podstawowa: wybierz rodzaj opłaty (normalną lub ulgową) i przyłóż kartę PEKA na okaziciela do czytnika po wejściu i przed wyjściem z pojazdu

Jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela - zawsze przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.). W przypadku wyboru oplaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazać stosowny dokument uprawniający nas do przejazdu ulgowego. Następnie przykładamy kartę do czytnika i robimy to samo przed wyjściem z pojazdu. Tak aby system PEKA mógł pobrać opłatę za przejechane przystanki.

UWAGA! Jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki, to chcąc ułatwić sobie wysiadanie można przyłożyć kartę PEKA wcześniej niż przed opuszczeniem pojazdu. Jeżeli usłyszymy głosową zapowiedź kolejnego przystanku (tego na którym zamierzamy wysiąść) możemy bez obaw przyłożyć kartę do czytnika. Wówczas zostanie pobrana dokładnie taka sama opłata jak w przypadku przyłożenia karty przed wyjściem z pojazdu.

Instrukcja opłacania przejazdu z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA poza strefą obowiązywania posiadanego biletu okresowego, czyli ważny przycisk +ABC

Jeśli na imiennej karcie PEKA posiadamy bilet okresowy (np. na strefę A – czyli Poznań), a wybieramy w podróż do miejscowości znajdującej się przykładowo w strefie B (np. do Jelonka w gminie Suchy Las lub Dąbrowy w gminie Dopiewo) wówczas także możemy zapłacić za przejazd z tPortmonetki.

Jeśli podróżujemy ze strefy A na którą posiadamy bilet do strefy B, gdzie on nie obowiązuje, wówczas najwygodniej po wejściu do pojazdu:

- nacisnąć na wyświetlaczu czytnika przycisk +ABC,

- przyłożyć kartę PEKA czytnika

System PEKA zacznie naliczać opłatę z tPortmonetki dopiero po wjeździe autobusu do lub przekroczeniu granicy strefy B. Możemy oczywiście przyłożyć kartę PEKA tuż przed przekroczeniem granicy strefy na którą nie obowiązuje nasz bilet okresowy, ale jeśli ten moment przegapimy, ryzykujemy otrzymaniem opłaty dodatkowej.

Jeśli podróżujemy ze strefy B, na którą nie posiadamy ważnego biletu okresowego do strefy A, na którą taki bilet mamy, zaraz wejściu do pojazdu należy nacisnąć na wyświetlaczu czytnika przycisk +ABC i przyłożyć kartę PEKA czytnika. System PEKA naliczy nam opłatę z tPortmonetki na trasę do granicy strefy B ze strefą A.  

Oczywiście w obu powyżej opisanych przykładach przed wyjściem z pojazdu należy przyłożyć kartę PEKA do czytnika.

Instrukcja opłacania przejazdu za inne osoby z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA

tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA i/lub jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), tyle razy, ilu podróżującym z nami osób zamierzamy opłacić przejazd. Np. jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg normalnej taryfy – przez przyłożeniem imiennej karty PEKA dwukrotnie naciskamy przycisk +N na wyświetlaczu czytnika, a następnie przykładamy kartę. Za siebie nie musimy nic naciskać, bo jeśli płacimy z tPortmonetki, system automatycznie pobierze za nas opłatę. Przed opuszczeniem pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika. System pobierze opłatę za przejechane przystanki z naszej karty za nas i współtowarzyszy podróży.

W przypadku wyboru oplaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazać stosowny dokument uprawniający nas lub współtowrzyszy podróży do przejazdu ulgowego.

Instrukcja opłacania przejazdu za inne osoby z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela

tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA i/lub jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), za siebie oraz dodatkowo tyle razy, ilu podróżującym z nami osób zamierzamy opłacić przejazd. Np. jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg ulgowej taryfy – przez przyłożeniem imiennej karty PEKA raz naciskamy przycisk +N na wyświetlaczu czytnika i dwukrotnie +U, a następnie przykładamy kartę. W przypadku wyboru oplaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej podróżujące za nami osoby okazały stosowny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

Przed opuszczeniem pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika. System pobierze opłatę za przejechane przystanki z naszej karty za nas i współtowarzyszy podróży.

Zasady praktyczne, czyli jak doładować tPortmonetkę, jak sprawdzić stan środków i jak aktywować doładowanie wykonane przez Internet przez portal www.peka.poznan.pl

Sprawdzanie stanu środków na tPortmonetce

Jeśli chcemy spradzić ile środków posiadamy na tPortmonetce, wystarczy na czytniku nacisnąć przycisk „stan konta” i przyłożyć kartę do szarej kieszonki. Po chwili wyświetli się stan środków na tPortmonetce.

Jak doładować tPortmonetkę

Konto tPortmonetki na karcie PEKA można doładować w:

- jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- jednym z Punktów Sprzedaży biletów,

- jednym z biletomatów stacjonarnych

- Internecie, poprzez portal www.peka.poznan.pl: to najprostszy sposób, ponieważ wystarczy dostęp do Internetu i odpowiednie środki na koncie, żeby szybko i wygodnie z własnego domu doladować kartę PEKA. Należy jednak pamiętać, żeby po otrzymaniu informacji o doładowaniu tPortmonetki, najwcześniej po około 2 godzinach od uzyskania powyższej informacji, wykonać tzw. transfer środków na kartę PEKA. Bez tej czynności nie będzie możliwości opłacenia przejazdu.

Transfer e-biletu

Transfer e-biletu jest bardzo istotny, ponieważ bez dokonania aktywacji tPortmonetka na karcie PEKA nie jest doładowana. Czynność tę należy powtarzać zawsze po kolejnym doładowaniu wykonanym przez Internet. Jeśli więc przez Internet zakupiony został bilet okresowy lub doładowana tPortmonetka, to po około dwóch godzinach w jednym z kilku tysięcy czytników PEKA znajdujących się w pojazdach lub Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań należy:

- nacisnąć przycisk „transfer e-biletu”,

- włożyć kartę PEKA do szarej kieszonki i poczekać na komunikat, iż doładowano tPortmonetkę,

- wyjąć kartę PEKA z kieszonki i można już opłacać przejazdy. Szrokiej drogi.