Tramwaj na Naramowice coraz bliżej

Opublikowano: 16/10/2017
Tramwaj na Naramowice coraz bliżej

To jest inwestycja, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie Poznania przez następnych kilkadziesiąt lat - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania, podczas konferencji, na której podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice. W sierpniu uzyskano decyzję środowiskową dla tej inwestycji, w przyszłym roku ruszą prace budowlane, a w 2022 roku długo wyczekiwany tramwaj pojedzie z Wilczaka na pętlę przy ul. Błażeja.

Jeszcze 20 lat temu Naramowice traktowane były jako przedmieścia Poznania. W pobliżu było tylko jedno duże osiedle, Łokietka, i zabudowa jednorodzinna głównie wzdłuż ul. Naramowice. Od tego czasu powstała tu jednak spora dzielnica mieszkaniowa. Przybyły nowe bloki i osiedla, ale infrastruktura drogowa pozostała niezmieniona. Codziennie, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, ul. Naramowicka stoi w korku, którego długość sięga nierzadko ponad kilometr. Stoją w nim również autobusy.

Budowa trasy tramwajowej powinna wpłynąć, poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową, na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poziom hałasu. Ruch samochodowy stanie się bardziej płynny. Poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu ulicznego wskutek budowy infrastruktury drogowo-rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przy okazji wydania decyzji środowiskowej nałożył na przyszłego inwestora m.in. „obowiązek zastosowania nawierzchni o zmniejszonej emisji hałasu, wykonania torowiska w technologii szyn bezstykowych, amortyzowanych z wkładkami przyszynowymi (antywibracyjnymi i wyciszającymi), w miarę możliwości technicznych i konstrukcyjnych wykonania nawierzchni tzw. torowiska zielonego”. Po zakończeniu inwestycji konieczne będzie też przeprowadzenie analizy wpływu trasy na środowisko - podaje portal poznan.pl.

W ramach inwestycji powstanie torowisko o długości 3,3km, a długość dróg, włącznie w dojazdowymi i skrzyżowaniami, wyniesie prawie 7,5km. Przedmiotem inwestycji jest bowiem nie tylko budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do przystanku usytuowanego pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Planowana jest również modernizacja ul. Naramowickiej w  na odcinku Serbska - Lechicka, przebudowa skrzyżowania Naramowicka-Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią zadania będzie przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej, jak również modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

Szacowana wartość całkowitych nakładów brutto zabezpieczonych w budżetach ZDM i ZTM wynosi  430 milionów zł z czego ponad jedna trzecia pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej: 46,2 mln zł to przeznaczona na przebudowę węzła część większej dotacji unijnej (przyznanej w wysokości ok. 122 mln zł na inwestycje w ciągu drogi krajowej nr 92), natomiast 109 mln zł to dotacja na budowę trasy tramwajowej, która powinna zostać ostatecznie przyznana w grudniu.

W lutym 2018 roku będzie gotowy Projekt Funkcjonalno-Użytkowy przygotowany przez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu. Wiosną przeszłego roku rozpisany będzie przetarg, a w sierpniu wybrany wykonawca będzie mógł rozpocząć prace, które powinny się zakończyć do końca 2021 roku. Wiosną 2022 roku całość inwestycji powinna być gotowa i oddana do użytku.

 

Źródło – Urząd Miasta Poznania.

Na portalu poznan.pl znajduje się więcej szczegółów dotyczących inwestycji, można zobaczyć także film: „wirtualny przejazd” tramwajem na Naramowice