W czasie smogu darmowa komunikacja w strefie A

Opublikowano: 07/11/2017
W czasie smogu darmowa komunikacja w strefie A

Przypominamy, że w czasie gdy zostanie przekroczona norma zanieczyszczenia powietrza, przejazdy komunikacją zbiorową w strefie A będą darmowe. Będzie to miało miejsce w sytuacji przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów /m3.

Taką decyzję podjęli na początku tego roku miejscy radni.

Zgodnie z uchwałą, komunikacja zbiorowa w strefie A (Miasto Poznań) będzie darmowa, kiedy przekroczenie granicy zanieczyszczenia byłoby stwierdzone dzień wcześniej i prognoza na następny dzień przewidywałaby podobny poziom zanieczyszczenia. W takich sytuacjach darmowy transport obowiązywać będzie od godz. 3.00 do 24.00.

Informacja o przekroczeniu normy pojawi się w ramach działającej już aplikacji „Atmosfera dla Poznania” na stronie: http://www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Usługa dostarcza mieszkańcom Poznania informacji na temat prognozowanego  oraz rzeczywistego stanu jakości powietrza w Poznaniu, odniesionych do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Opracowana została przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Na stronie – jak na zdjęciu poniżej - zawarte są również bieżące informacje dotyczące komunikacji zbiorowej (czy danego dnia opłaty są zgodne z taryfikatorem, czy też w związku ze złym stanem powietrza następuje zwolnienie z opłat w strefie A).

Atmosfera dla Poznania - decyzja o opłatach za przejazdy komunikacją miejską

 

Informacje o darmowej komunikacji w czasie smogu będą m.in. wysyłane do mediów i  wyświetlane na tablicach informacji pasażerskiej.