Bądź życzliwy! Ustąp miejsca osobie starszej lub mniej sprawnej

Bądź życzliwy! Ustąp miejsca osobie starszej lub mniej sprawnej

Jeżeli widzisz, że do tramwaju lub autobusu wchodzi osoba starsza, niepełnosprawna lub kobieta w ciąży zwolnij jej miejsce siedzące. Nic to cię nie kosztuje, a taki drobny gest znacząco wpływa na komfort podróżowania tej osoby.Pamiętaj, że w przyszłości to ty możesz być na miejscu osoby potrzebującej!

Pasażer, który zajmuje miejsce wyznaczone dla kobiet ciężarnych, osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych ma obowiązek opuścić je, gdy tylko osoba, dla której miejsce jest przeznaczone, zgłosi chęć jego zajęcia. Jednak, niezależnie od zapisów Regulaminu Przewozu, w autobusach i tramwajach warto być życzliwym wobec innych i ustępować miejsca osobom potrzebującym.

Zajmujesz miejsce siedzące a widzisz wsiadającą osobę starszą, nie w pełni sprawną, bądź wyglądającą na bardzo zmęczoną? Jeśli Ty czujesz się dobrze - ustąp miejsca. Bo warto jeździć z kulturą!

Ustępowanie miejsca osobom starszym i mniej sprawnym to najważniejsza z zasad, które są promowane w trakcie – rozpoczętej w 2016 roku – akcji edukacyjnej „Warto jeździć z kulturą”.