Wildecka bimba: Konsultacje dotyczące przebudowy torowiska na Wierzbięcicach i 28 Czerwca 1956r.

Wildecka bimba: Konsultacje dotyczące przebudowy torowiska na Wierzbięcicach i 28 Czerwca 1956r.

Chcemy poznać opinię mieszkańców na temat koncepcji przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 (na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ulicami Kilińskiego i Krzyżową).

3 kwietnia 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 (na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ulicami Kilińskiego i Krzyżową). Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców Poznania, w szczególności Wildy, na temat przedstawionego projektu.

Głównym założeniem inwestycji jest kompleksowa przebudowa układu torowo-drogowego, będącego głównym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy centrum miasta, Wildą i Dębcem.

Dzięki modernizacji ograniczona zostanie emisja hałasu i wibracji w ciągu tej trasy tramwajowej,  infrastruktura przystankowa zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności, stworzona zostanie przestrzeń przyjazna mieszkańcom. Jednocześnie – poprzez uprzywilejowanie w organizacji ruchu dla komunikacji tramwajowej -  promowana będzie komunikacja zbiorowa, a także ruch pieszy i rowerowy.

Zarówno na ul. Wierzbięcice, jak i fragmencie ul. 28 Czerwca 1956r. torowisko zaprojektowano w miejscu istniejącego. Przewidziano jezdnię jednopasową, jednokierunkową po każdej stronie torowiska wraz z pasami rowerowymi.

Miejsca postojowe będą równoległe do jezdni wydłuż chodników. Przewidziano obustronny chodnik.

W rejonie ul. św. Czesława nie planuje się zmian lokalizacji przystanków (będą jednak typu wiedeńskiego). Zaprojektowane zostały także nowe przystanki przy rynku Wildeckim (również typu wiedeńskiego) – zamiast dwóch par przystanków przy skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice i Górna Wilda.

 

Efekty przyjętych rozwiązań projektowych to:

- Dzięki modernizacji linii tramwajowej nastąpi poprawa jakości układu komunikacyjnego na Wildzie, nastąpi też poprawa komfortu jazdy transportem publicznym, zmniejszy się czas przejazdu do centrum;

- Przestrzeń publiczna będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców poprzez poszerzenie chodników, uregulowanie systemu parkowania, nasadzenie zieleni, co wpłynie również na rewitalizację tego rejonu Poznania;

- Zaprojektowane pasy rowerowe będą zachęcały do korzystania z alternatywnych środków przemieszczania;

- Celem nadrzędnym jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i zmniejszenie atrakcyjności dla tranzytowego ruchu samochodowego;

- Poprzez zmniejszenie tranzytu nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu.

- Przeniesienie przystanków tramwajowych i zlokalizowanie ich przy rynku Wildeckim wpłynie korzystnie na wyeksponowanie obszaru przy rynku jako centrum Wildy, zarówno pod względem handlowym, jak i kulturalnym, tworząc jednorodną przestrzeń rynku skomunikowaną z resztą dzielnicy, a także i innymi częściami Poznania. Umiejscowienie przystanków przy rynkach, czy też głównych placach miejskich jest naturalną praktyką stosowaną przez inne miasta i kraje dla podniesienia ich atrakcyjności;

- Zlokalizowanie zintegrowanych przystanków przy rynku Wildeckim wpłynie również korzystnie na szybkość przejazdu komunikacją zbiorową, a także na bezpieczeństwo pasażerów podróżujących komunikacją zbiorową;

- Zaprojektowanie przystanków typu wiedeńskiego oraz ich oznakowanie i wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu poprawi komfort oraz bezpieczeństwo podróżujących pasażerów, zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji, także plany sytuacyjne znajdują się tutaj: http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-przebudowy-torowisk-w-ul-wierzbiecice-i-28-czerwca-1956-ogloszenie,p,15574,37589.html

 

Wszelkie uwagi i wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną: Dział Inwestycji i Eksploatacji Infrastruktury, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie do 21 kwietnia 2017r.

Mieszkańcy będą mogli również wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 przy ul. św. Jerzego 6/10.