Zmiana w Regulaminie Przewozów ZTM w zakresie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupione bilety

Opublikowano: 04/09/2020
Zmiana w Regulaminie Przewozów ZTM w zakresie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupione bilety

Informujemy, że możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy ZTM ponownie dotyczy wyłącznie biletów imiennych: normalnego i ulgowego oraz Metropolitalnego i Metropolitalnego z Ulgą.

Możliwość zwrotu biletu okresowego imiennego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Metropolitalnego z Ulgą od wielu lat umożliwia Regulamin Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zgodnie z zapisami Regulaminu ZTM zwrot dotyczy całości kwoty w momencie, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu lub kwoty za niewykorzystaną jego część, w momencie, kiedy termin obowiązywania już się rozpoczął. Co bardzo ważne, zwrot jest możliwy wyłącznie w okresie ważności biletu lub przed rozpoczęciem obowiązywania ważności zakupionego już biletu. Wniosek o zwrot należności za bilet okresowy można złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Może go złożyć osoba uprawniona (posiadacz biletu lub pełnomocnik posiadacza), a w przypadku osób niepełnoletnich - rodzic lub opiekun. Ważne, żeby klient w momencie wizyty w POK ZTM posiadał ze sobą kartę PEKA na której jest zapisany bilet.

Możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie biletu okresowego imiennego na sieć lub na trasę:
- normalnego,
- ulgowego,
- Metropolitalnego,
- Metropolitalnego z ulgą

Możliwość zwrotu nie dotyczy biletów zakupionych z ramach Programu Premiowego oraz atrakcyjnych cenowo biletów specjalnych, do których należą:
- Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci,
- Bilet dla uczniów szkół podstawowych,
- Bilet na rok szkolny,
- Bilet semestralny,
- Bilet dla Honorowych Dawców Krwi,
- Bilet socjalny,
- Bilet dla kierowców autobusów i motorniczych,
- Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin,
- Bilet Seniora.

Wystąpienie wiosną br. absolutnie nadzwyczajnej i niemożliwej do przewidzenia sytuacji, związanej z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz pandemii Covid-19 wymusiło  nadzwyczajne rozwiązania także w zakresie sprzedaży biletów i obsługi klientów. Wyjątkowo w tym czasie umożliwiono przesyłanie wniosków poprzez pocztę e-mail, a wykaz biletów, które podlegały zwrotowi na zasadach określonych Regulaminem został wówczas wyjątkowo rozszerzony. ZTM przyjmował również wnioski dotyczące zwrotu biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny. Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do nich każda sprawa była rozpatrywana indywidualnie.

Już przed wakacjami władze państwowe rozpoczęły proces stopniowego odmrażania gospodarki i życia społecznego przy jednoczesnym wdrażaniu szeregu rozwiązań profilaktycznych oraz obostrzeń sanitarnych. Przypominamy, że publiczny transport zbiorowy funkcjonuje z uwzględnieniem limitów pasażerskich i rygorów sanitarnych, nakładających na pasażerów obowiązek zakrywania ust i nosa podczas podróży tramwajem czy autobusem.

Biorąc pod uwagę zwiększone potrzeby transportowe mieszkańców, a także powrót do normalnego trybu nauczania w szkołach, Zarząd Transportu Miejskiego najpierw podjął decyzję o wznowieniu obsługi bezpośredniej w Punktach i Biurach Obsługi Klienta oraz – od 1 września - przywrócił zasadniczy rozkład jazdy na liniach miejskich i podmiejskich, co oznacza częstsze kursy. Tym samym wracamy również do pierwotnych zasad dotyczących zwrotu pieniędzy za niewykorzystane w całości lub niewykorzystane w części bilety okresowe.