Cennik

Tytuł opłaty

Kwota       brutto

Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z parkingu

Opłata za parkowanie od momentu wjazdu na parking do momentu wyjazdu, nie dłużej niż do zakończenia doby parkingowej

15,00 zł

Posiadanie przy wyjeździe z parkingu:

1. Karty PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej z ważnym:

-  biletem okresowym imiennym, na sieć, normalnym lub ulgowym, na strefy A, A+B lub A+B+C,

- Biletem Metropolitalnym lub Biletem Metropolitalnym z ulgą, na sieć, na strefy A, A+B lub A+B+C,

- biletem na rok szkolny na strefy A, A+B lub A+B+C,

- biletem semestralnym na strefy A, A+B lub A+B+C.

2. Dowodu wjazdu – jeśli czas pobytu pojazdu na parkingu wynosi poniżej 10 minut.

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej

100,00 zł

-

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania

100,00 zł

-

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 907/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia z dnia 18 grudnia 2017r.