Cennik

Tytuł opłaty

Kwota       brutto

Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z parkingu

Opłata za parkowanie od momentu wjazdu na parking do momentu wyjazdu, nie dłużej niż do zakończenia doby parkingowej

15,00 zł

Posiadanie przy wyjeździe z parkingu:

1. Karty PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej z ważnym w czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania:

-  biletem okresowym imiennym, na sieć, normalnym lub ulgowym, na strefy A, A+B lub A+B+C,

- Biletem Metropolitalnym lub Biletem Metropolitalnym z ulgą, na sieć, na strefy A, A+B lub A+B+C,

- biletem na rok szkolny na strefy A, A+B lub A+B+C,

- biletem semestralnym na strefy A, A+B lub A+B+C,

- biletem dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć, na strefy A+B+C,

- biletem dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć, na strefy A+B+C,

- biletem socjalnym, na sieć, na strefy A+B+C,

- biletem dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć, na strefy A+B+C,

- biletem dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć, na strefę A,

- biletem Seniora, na sieć, na strefę A.

2. Dowodu wjazdu – jeśli czas pobytu pojazdu na parkingu wynosi poniżej 10 minut.

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej

100,00 zł

-

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania

100,00 zł

-

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 778/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia z dnia 7 listopada 2018r.