Jak korzystać?

Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu

Załącznik do Uchwały nr LXXIV/1398/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin normuje zasady korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

2. Parking jest parkingiem publicznym i niestrzeżonym.

3. Parking dedykowany jest dla osób korzystających z samochodów osobowych, przesiadających się na komunikację miejską.

4. Wjazd na teren Parkingu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Parking – parking typu Parkuj i Jedź (Park & Ride);

2) Samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

3) Użytkownik – osoba fizyczna kierująca Samochodem osobowym i korzystająca z Parkingu;

4) Miejsce parkingowe – wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie Samochodu osobowego;

5) Doba parkingowa – czas od otwarcia Parkingu do jego zamknięcia określony w § 3 ust. 1;

6) Dowód wjazdu – wydruk z terminala wjazdowego otrzymywany przy wjeździe na Parking;

7) Dowód wyjazdu – wydruk z kasy parkingowej otrzymywany po opłaceniu parkowania. Umożliwia weryfikację uiszczenia opłaty za parkowanie przy wyjeździe z Parkingu za pomocą nadrukowanego kodu QR;

8) Potwierdzenie opłaty za parkowanie na parkingu Park & Ride – wydruk z kasy parkingowej otrzymywany wraz z Dowodem wyjazdu. Zawiera m.in. datę i godzinę dokonania opłaty oraz informację o godzinach funkcjonowania Parkingu;

9) Bilet ZTM – zapisany na nośniku elektronicznym - karcie PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej - ważny w czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania:

a) bilet okresowy imienny na sieć, normalny lub ulgowy, na strefy A, A+B lub A+B+C;

b) Bilet Metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na sieć, na strefy A, A+B lub A+B+C;

c) Bilet na rok szkolny, na strefy A, A+B lub A+B+C;

d) Bilet semestralny, na strefy A, A+B lub A+B+C

e) bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć, na strefy A+B+C,

f) bilet dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć, na strefy A+B+C,

g) bilet socjalnym, na sieć, na strefy A+B+C,

h) bilet dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć, na strefy A+B+C,

i) bilet dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć, na strefę A,

j) bilet Seniora, na sieć, na strefę A.

 

§ 3

Zasady funkcjonowania Parkingu

1. Parking jest otwarty 7 dni w tygodniu w godzinach 4.30-2.30, z codzienną przerwą na konserwację Parkingu od godz. 2.30 do godz. 4.30.

2. Parking nie funkcjonuje w dni ustawowo wolne od pracy. *

3. W uzasadnionych przypadkach Parking może być otwarty w godzinach lub dniach innych niż wymienione w ust. 1, a także okresowo wyłączony z użytkowania.

4. Poza Dobą Parkingową na terenie Parkingu obowiązuje zakaz parkowania samochodów osobowych.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy:

a) rowerów;

b) pojazdów obsługi Parkingu.

6. Na terenie Parkingu obowiązują zasady Prawa o ruchu drogowym.

7. Zabronione jest parkowanie samochodów osobowych poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.

8. Samochód osobowy po ustawieniu na Miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

9. Parkowanie rowerów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych.

10. Na terenie Parkingu zabronione jest:

a) palenie tytoniu;

b) spożywanie alkoholu;

c) zaśmiecanie;

d) naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie samochodów osobowych;

e) używanie otwartego ognia;

f) podejmowanie działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ.;

g) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu;

h) pozostawianie w Samochodzie osobowym ludzi i zwierząt w czasie postoju na Miejscu parkingowym.

 

§ 4

Zasady korzystania z Parkingu

1. Każdy Użytkownik musi posiadać odrębny Dowód wjazdu, Dowód wyjazdu lub Bilet ZTM dla swojego Samochodu osobowego. Bilet ZTM może należeć do współpasażera.

2. Wjeżdżając na Parking należy:

a) zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym;

b) w przypadku wcześniejszego dokonania rezerwacji miejsca parkingowego poprzez system rezerwacji – poczekać na odczyt tablicy rejestracyjnej przez kamerę; **

c) w przypadku braku rezerwacji lub braku odczytu tablicy przez kamerę – zbliżyć kartę PEKA z ważnym Biletem ZTM do czytnika na terminalu wjazdowym lub pobrać Dowód wjazdu z terminala wjazdowego;

d) po podniesieniu szlabanu niezwłocznie wjechać na Parking.

3. W przypadku nieposiadania ważnego Biletu ZTM należy opłacić parkowanie w kasie parkingowej i pobrać Dowód wyjazdu oraz Potwierdzenie opłaty za parkowanie.

4. Posiadanie Biletu ZTM lub ważnego Dowodu wyjazdu jest niezbędne do otwarcia szlabanu przy wyjeździe. Wyjątkiem jest wyjazd w czasie poniżej 10 minut od wjazdu na Parking – w takiej sytuacji niezbędne jest posiadanie Dowodu wjazdu.

5. Wyjeżdżając z Parkingu należy:

a) zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wyjazdowym;

b) w przypadku korzystania z rezerwacji miejsca parkingowego lub wjazdu na Parking na podstawie karty PEKA z Biletem ZTM – poczekać na odczyt tablicy rejestracyjnej przez kamerę;

c) w przypadku braku odczytu tablicy przez kamerę – zbliżyć kartę PEKA z ważnym Biletem ZTM do czytnika na terminalu wyjazdowym;

d) w przypadku braku karty PEKA z Biletem ZTM – zbliżyć Dowód wyjazdu do czytnika kodów QR;

e) po podniesieniu szlabanu niezwłocznie wyjechać z Parkingu.

6. W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Parkingu należy skontaktować się z obsługą przez jeden z interkomów znajdujących się w terminalu wjazdowym, wyjazdowym oraz w kasie parkingowej

 

* Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

 ** Rezerwacji miejsca można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto na portalu www.peka.poznan.pl

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia parkingi i jego wyposażenia: