Taryfa

Czas wypożyczenia

Opłata

od 1 do 20 minut (y)

0 zł

od 21 do 60 minut (y)

2 zł

każda kolejna rozpoczęta godzina

4 zł

 

Taryfa promocyjna dla posiadaczy biletu okresowego na karcie PEKA

Czas wypożyczenia

Opłata

od 1 do 30 minut (y)

0 zł

od 31 do 60 minut (y)

1 zł

druga godzina

2 zł

trzecia i każda następna rozpoczęta godzina

4 zł

 

Rodzaj opłaty

Opłata

Opłata inicjalna (zwrotna) – minimalny stan konta

10 zł

Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia + koszty wypożyczenia

200 zł

Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji

50 zł + 5 zł/km

Wartość roweru w przypadku kradzieży lub zniszczenia

2000 zł

Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu

10 zł

 

Żeby skorzystać z taryfy promocyjnej na karcie PEKA musi być zapisany dowolny bilet okresowy na strefę A (A, A+B, A+B+C), ważny w momencie wypożyczenia roweru.

Ulga dotyczy tylko pierwszego wynajmowanego roweru. Opłata za drugi i kolejny rower wynajmowany w tym samym czasie jest naliczana według standardowego taryfikatora.

Podstawą jest aktywne konto użytkownika Poznańskiego Roweru Miejskiego. Kiedy mamy już za sobą rejestrację i aktywację konta, integrujemy z nim kartę PEKA. W tym celu podchodzimy do stacji i przykładamy kartę PEKA do terminala, a następnie podajemy nasze dane logowania do systemu PRM. Nastąpi sparowanie karty z kontem w systemie PRM.

Dane logowania podajemy tylko przy pierwszym przyłożeniu karty PEKA do terminala. Od tego momentu taryfa ulgowa będzie dostępna za każdym razem, kiedy będziemy logować się przy terminalu za pomocą karty PEKA, na której zapisany będzie ważny bilet, uprawniający do zniżki.

Uwaga! Aby skorzystać z ulgowego taryfikatora, należy logować się przy stacji za pomocą karty PEKA z ważnym biletem przed każdym wypożyczeniem. Zniżka nie obowiązuje podczas wynajmu poprzez aplikację czy Biuro Obsługi Klienta. Samo zintegrowanie karty z kontem rowerzysty miejskiego nie wystarczy – zawsze trzeba pamiętać o zalogowaniu się za pomocą karty.