Zmiany w transporcie publicznym od 2 listopada 2020r.

Opublikowano: 29/10/2020
Zmiany w transporcie publicznym od 2 listopada 2020r.

Od 2 listopada – z uwagi na sytuację epidemiczną – zostaną wprowadzone korekty w rozkładzie jazdy linii tramwajowych ZTM. W dni robocze tramwaje będą jeździć co 10 minut już od godziny 13:30. Zmieni się również częstotliwość kursów pomiędzy porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym.

W celu zwiększenia dostępności komunikacji publicznej w czasie tzw. popołudniowego szczytu już od godziny 13:30 tramwaje będą kursowały co 10 minut. Jednocześnie, w momencie mniejszego zapotrzebowania wynikającego m.in. z pandemii Covid-19 i decyzji władz państwowych o zdalnej nauce uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, szkół średnich i większości zajęć na szkołach wyższych, częstotliwość kursowania pomiędzy  porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym zostanie zmieniona z co 12 na co 15 minut.

Wyjątkiem będzie linia numer 16, na trasie której podczas szczytu komunikacyjnego w dni robocze tramwaj będzie kursował co 5 minut. W soboty „16” będzie kursować w godz. 11:00 – 20:00 z częstotliwością co 10 minut, a w pozostałym czasie co 20 minut.

Na linii numer 11 tramwaje będą kursowały co 20 minut w szczycie komunikacyjnym, natomiast w dni świąteczne tramwaj będzie kursował w godz. od 11:00 do 20:00.

Komunikacja tramwajowa od poniedziałku, 2 listopada:

Dni robocze:

- do godz. 6:30 - co 15 minut

- między 6:30 a 9:00 - co 10 minut (z wyjątkiem linii 16 - co 5 minut i linii 11 - co 20 minut)

- od 9:00 do 13:30 - co 15 minut

- w godz. 13:30 - 18:30 - co 10 minut ((z wyjątkiem linii 16 - co 5 minut i linii 11 - co 20 minut)

- po godz. 18:30 - co 20 minut

Soboty:

- przez cały dzień co 20 minut. Wyjątek stanowi linia nr 16, która w godz. 11:00 - 20:00 funkcjonować będzie z częstotliwością co 10 minut, a w pozostałym czasie co 20 minut)

Niedziele i święta:

- do godz. 11:00 - co 30 minut (bez linii nr 11)

- po godz. 11:00 - co 20 minut (linia na 11 tylko do godz. 20:00)

W komunikacji autobusowej 2 listopada nastąpi również zmiana organizacji ruchu na terenie portu lotniczego Ławica:

Komunikacja na Lawicy

Obecny przystanek końcowy – przy hali odlotów – będzie od tego dnia również przystankiem początkowym. Autobusy linii numer 159 (od pierwszych kursów) oraz nocnej nr 242 (od nocy z  2 na 3 listopada) będą rozpoczynały kursy spod hali odlotów, kontynuując kurs do przystanku przy hali przylotów, który będzie przystankiem pośrednim – obowiązującym, tak jak do tej pory, tylko w kierunku centrum.