Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59,  60-770 Poznań

 

NIP: 209-00-01-440

REGON: 300 973 510

 

Telefon: 61 646 33 44

 Adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

kancelaria@ztm.poznan.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30

 

Numery rachunków bankowych obowiązujące od 1 stycznia 2015r.:

Tytuł płatności

Numer rachunku bankowego

 Opłaty dodatkowe

40 1020 4027 0000 1902 1262 7214

 Wadia, kaucje, depozyty

19 1020 4027 0000 1102 1262 7305

 Zezwolenia, opłaty za zatrzymanie na przystankach

 71 1020 4027 0000 1102 1262 7339