Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59,  60-770 Poznań

 

NIP: 209-00-01-440

REGON: 300 973 510

 

Telefon: 61 646 33 44

 Adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

kancelaria@ztm.poznan.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30

 

Numery rachunków bankowych obowiązujące od 1 stycznia 2015r.:

Tytuł płatności

Numer rachunku bankowego

 Opłaty dodatkowe*

40 1020 4027 0000 1902 1262 7214

 Wadia, kaucje, depozyty

19 1020 4027 0000 1102 1262 7305

 Zezwolenia, opłaty za zatrzymanie na przystankach

 71 1020 4027 0000 1102 1262 7339

*Uwaga! Od 1 lipca 2020r. druki opłat dodatkowych wystawianych poprzez urządzenia mobilne (sprawdzarki kontrolerskie) posiadają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do tychże opłat dodatkowych. Gapowiczów, którzy zdecydują się na zapłatę przelewem za wystawioną w ten sposób karę za jazdę bez ważnego biletu lub uprawnień do przejazdów ulgowych prosimy o wykonywanie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na pierwszej stronie wydruku z urządzenia mobilnego. Opłatę można oczywiście uiścić także gotówką lub kartą bankową u kontrolera, względnie w Punktach Obsługi Klienta ZTM. W przypadku opłaty dodatkowej wystawionej na formularzu papierowym, płatność można dokonać przelewem na rachunek bankowy zamieszczony na opłacie, lub gotówką albo kartą bankową u kontrolera bądź w Punktach Obsługi Klienta ZTM.