Dla pasażerów

Wniosek o wydanie karty PEKA:

- Wniosek o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA (Application for PEKA card)

 

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego:

- Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego DOC

- Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego PDF

 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu (do Biletu Seniora):

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym DOC

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym PDF

 

Zgoda na przystąpienie do Programu Premiowego:

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format DOC)

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format PDF)

 

Dokumenty związane z opłatami dodatkowymi:

- Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej (format PDF)

- Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej (format PDF)

- Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej (format PDF)

Uwaga! Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

 

Reklamacje, skargi, wnioski:

- Skarga (format PDF)

- Wniosek (format PDF)

- Reklamacja (format PDF)

- Odwołanie (format PDF)

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Ochrona Danych Osobowych.