Dyżur dyrektora ZTM

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 

w sprawach skarg i wniosków  przyjmuje

w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00

 

Na spotkanie z Dyrektorem można się umówić

(zgodnie z KPA należy podać imię, nazwisko, adres oraz przedmiot sprawy)

u pracownika Biura Obsługi Klienta w siedzibie ZTM przy ul. Matejki 59 

lub telefonicznie pod numerem:

61 646 33 44 POZnan Kontakt2