Dla projektantów stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Mając na względzie usprawnienie oraz skrócenie czasu procedury związanej z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu, Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Zespół Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu. Tego dnia zmieniła się także procedura zatwierdzania stałych oraz czasowych projektów organizacji ruchu*.

Aby uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu**, należy złożyć 5 egzemplarzy projektu w siedzibie Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, znajdującego się przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu.

Podczas cotygodniowych posiedzeń Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu (w każdy wtorek), każdy projekt będzie podlegał opiniowaniu przez: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Straż Miejską a następnie zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

W przypadku projektów organizacji ruchu obejmujących drogi o kategorii: powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej, wnioskodawca winien przed złożeniem projektu w Oddziale Miejskiego Inżyniera Ruchu uzyskać opinię Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Procedura postępowania (od 1 kwietnia 2019 r.):

 procedura postepowania dla projektantow organizacji ruchu

 

* dokumentacja złożona przed 1 kwietnia 2019 r. podlega uzgodnieniu na dotychczasowych zasadach

** nie dotyczy dróg wewnętrznych